Kompetencje

Parent Previous Next


Pomoc Systemu Produkcja


Kompetencje

Kompetencje to funkcjonalność umożliwiająca utworzenie zbioru kompetencji, które następnie można przypisać do poszczególnych pracowników, co da im możliwość obsługi poszczególnych urządzeń, które tej kompetencji wymagają. 


W tabeli głównego okna kompetencji znajdują się następujące kolumny:


Dostępne funkcje pomocnicze:


Dostępne przyciski w oknie kompetencji:Spis treści:

  1. Okno dodawania/poprawiania kompetencji
  2. Okno dodawania/poprawiania użytkownika