Aktywność użytkowników

Parent Previous Next


Pomoc Systemu Produkcja


Aktywność użytkowników

Aktywność użytkowników to funkcjonalność, dzięki której widoczne są wykonane zmiany w obrębie całego modułu PRO Manager oraz te, wykonane w module PRO Zarządzanie, dotyczące edycji zlecenia produkcyjnego oraz dodania/edycji/usunięcia dokumentu magazynowego. Zmiany te, widoczne są w kontekście poszczególnych użytkowników.Dostępne funkcje pomocnicze:


Przyciski dostępne w oknie filtrowania aktywności użytkowników: