PRO Generator Artykułu

Parent Previous Next


Pomoc Systemu Produkcja


PRO Generator Artykułu

PRO Generator Artykułu to moduł umożliwiający utworzenie artykułu, na podstawie szablonu artykułu, który został utworzony dla danego produktu wzorcowego.

Jest on uruchamiany w oknie dodawania zamówienia, z operacji dodatkowych - PRO Dodawanie Pozycji z Szablonu.

Opis modułu:Spis treści:

  1. Okno dodawania/poprawiania pozycji z szablonu