Prognoza produkcji

Parent Previous Next


Pomoc Systemu Produkcja


Prognoza produkcji

Prognoza produkcji to funkcjonalność umożliwiająca określenie, jaką ilość danego produktu należy wyprodukować, biorąc pod uwagę statystyki rozchodu w wybranym okresie czasu. Jest ona uruchamiana dla zaznaczonych produktów (należy nacisnąć prawym przyciskiem myszy i wybrać "Prognoza produkcji"). Istnieje możliwość ręcznej edycji danych ilości wyliczonej prognozy lub ilości z transakcji. Dostępne funkcje pomocnicze:


Dostępne przyciski w oknie możliwości produkcyjnych: