Usługa produkcyjna

Usługa produkcyjna to specyficzny artykuł typu usługa, dla którego można przeprowadzić proces produkcyjny.

Aby w systemie Produkcja można było wyprodukować usługę, należy:
1. Zdefiniować w usłudze jednostkę miary szt. (przynajmniej jako dodatkową). Dla usług produkcyjnych domyślną jednostką produkcyjną jest 1 szt.
2. W module PRO Ustawienia Artykułu skonwertować artykuł na usługę produkcyjną. Konwersja jest jednorazowa i nieodwracalna!
3. Opcjonalnie oznaczyć parametr „Produkuj 1 szt. dla usług”. Po włączeniu tej opcji, w module PRO Generator Zleceń po wybraniu zamówienia, gdzie znajduje się usługa produkcyjna, system ustawi ilość do produkcji 1 szt., zamiast ilości wynikającej z zamówienia.

4. W module PRO Manager -> Technologie produkcji lub w oknie ustawień artykułu, należy podpiąć technologię pod skonwertowaną usługę oraz opcjonalnie w technologii skonfigurować składniki i artykuły pochodne.

Po wykonaniu powyższych kroków będzie możliwe dodanie takiego artykułu do PRO Generatora Zleceń, wygenerowanie dla niego zlecenia produkcyjnego i przeprowadzenie całego procesu produkcji.

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner