Strategia na inflację – dobre praktyki dla firm produkcyjnych

W marcu stopa inflacji przekroczyła w Polsce 10%. Był to najwyższy wynik od lipca 2000 roku. Bez względu na to, ile potrwa, w każdym kolejnym miesiącu będzie radykalnie wpływać na zyski polskich, ale i światowych firm. Jednym z indeksów obrazujących jak w najbliższym czasie może kształtować się gospodarka jest PMI (Purchasing Managers Indeks), odzwierciedlający siłę nabywczą managerów. Według IHS Markit, firmy specjalizującej się w ekonomicznej i finansowej analizie rynków, w Polsce, wskaźnik PMI wyniósł w marcu 52,7. Dla porównania, w lutym wynosił 54,7. Wyniki z marca to nie tylko spadek w stosunku do poprzedniego okresu, ale również najwolniejszy wzrost aktywności w przemyśle od 14 miesięcy. Ponadto zamówienia eksportowe spadły najbardziej od połowy 2020 roku. Jest to oczywista konsekwencja wojny w Ukrainie, ponieważ w wielu firmach pojawiły się problemy z łańcuchem dostaw z Rosji i Ukrainy. W połączeniu z niekorzystnym kursem walutowym i rosnącymi cenami produktów energetycznych, inflacja kosztów produkcji była najwyższa od lipca ubiegłego roku, co przyczyniło się do rekordowego wzrostu opłat za sprzedaż.
Wymienione powyżej czynniki, niedobór siły roboczej oraz kolejne problemy z łańcuchem dostaw skłaniają wiele firm do podjęcia działań. Inwestowanie w „odporność” i automatyzację przy jednoczesnym ograniczaniu wydatków niestrategicznych może pomóc firmom w dalszym rozwoju. Przygotowaliśmy kilka przykładów działań jakie mogą podjąć managerowie, żeby przetrwać gwałtowny wzrost inflacji.

1. Powrót do planów strategicznych i przygotowanie firmy na negatywne scenariusze

Przyglądając się prognozom finansowym, warto wrócić do planów strategicznych przygotowanych na ten rok. Myślę, że jeszcze parę miesięcy temu, nikt nie zakładał tak dużych zmian chociażby na rynku surowców energetycznych. Wzbogacenie strategii o negatywne, ale prawdopodobne scenariusze wydarzeń, pozwoli lepiej przygotować się na ich skutki. Firmy działające proaktywnie w tym zakresie szybciej i sprawniej zareagują na niekorzystne zmiany. Co m.in należy wziąć pod uwagę?

  • Wzrost wynagrodzeń na kluczowych stanowiskach o 15%.
  • Znaczące wzrosty cen w przypadku niektórych surowców.
  • Dalsze zakłócenia lub przerwanie łańcucha dostaw.
  • Wzrost kosztu pieniądza w związku z podniesieniem stóp procentowych.

2. Polityka cenowa w czasach inflacji – kiedy i jak zmieniać cenniki

Ile podwyżek zniosą Twoi klienci? Inflacja bezpośrednio zwiększa koszty operacyjne firmy, więc podnoszenie cen teoretycznie łatwo uzasadnić. Niestety producenci muszę brać pod uwagę ryzyko utraty klienta. Strategia cenowa powinna uwzględniać co najmniej 3 punkty:

Klienci: Jak ważna jest cena w decyzjach zakupowych klientów? Czy Twoi klienci cenią jakość Twoich produktów i usług, czy raczej kupują głównie po cenie? Wysoka wrażliwość cenowa oznacza, że firmy powinny pozostawać w pobliżu norm rynkowych.

Koszty: Jak inflacja wpływa na Twoje koszty? Czy dostawy lub robocizna są znacznie droższe?

Konkurencja: Jeśli konkurencja podniosła ceny, warto rozważyć podwyżkę cen w celu dopasowania. Wyjątkiem byłoby, gdyby Twoja firma była w stanie utrzymać ceny na stałym poziomie, aby zdobyć udział w rynku.

W przypadku firm, które muszą podnieść ceny, aby pokryć koszty, najczęstszym podejściem jest całkowity wzrost. Jednak szczególnie w przypadku klientów wrażliwych na ceny lub silnej konkurencji istnieją kreatywne strategie cenowe, które firmy mogą zastosować, aby zmniejszyć postrzegany wpływ wzrostu. Przykłady obejmują łączenie i rozdzielanie produktów, raty, dodawanie lub usuwanie funkcji czyli różne modele cenowe dla różnych odmian produktów.

Staraj się utrzymywać dobre relacje ze swoimi klientami. Chociaż przyszłe wahania kosztów są nieprzewidywalne, ważne jest jednak, aby prowadzić przejrzysty i otwarty dialog z klientami. Wszelkie podwyżki cen powinny być wyjaśnione – najlepiej na długo przed ich dokonaniem. Możesz także wymyślić sposoby na złagodzenie bólu związanego z takimi podwyżkami, na przykład poprzez obniżenie opłat serwisowych lub cen części zamiennych.

3. Redukcja kosztów – ograniczenie wydatków na podstawie rzetelnej analizy

Aktualnie producenci zostali zaatakowani z tak wielu stron, że tradycyjne metody kontroli kosztów oraz racjonalnego wzrostu marż są praktycznie nie do zastosowania. Racjonalna analiza kosztów i cięcia, nie mające wpływu na rentowność firmy mogą okazać się niezbędne. Co powinniśmy wziąć pod uwagę:

  • Efektywność operacyjna – jeśli w firmie istnieją zbędne procesy lub stanowiska, ich wyeliminowanie pozwoli na znaczące oszczędności. Być może część procesów wymaga po prostu automatyzacji lub optymalizacji.
  • Jeśli uznasz, że w celu utrzymania firmy, musisz podjąć decyzje o obniżeniu wynagrodzeń lub rezygnacji z części dodatków, zachowaj przejrzystość wobec swoich pracowników.
  • Sprawdź listę zaplanowanych inwestycji i zakupów, ponownie je przeanalizuj, czy część z nich możesz przesunąć na kolejny rok.
  • Renegocjuj kontrakty lub znajdź innych kontrahentów.
  • Sprawdź koszty wysyłki.

Rozważ budżetowanie od zera, sprawdzając uzasadnienia wydatków jeden po drugim. Takie podejście niesie ze sobą ryzyko ugrzęźnięcia w samej ilości danych finansowych, ale może zaowocować wprowadzeniem narzędzi, które ułatwią analizę, a co za tym idzie podejmowanie właściwych decyzji strategicznych.

4. Wzmocnienie łańcucha dostaw:

Inwestycje w zrównoważony rozwój i odporność łańcucha dostaw mogą przybierać różne formy. Dywersyfikacja dostawców, alternatywy krajowe i utrzymywanie pod ręką bardziej krytycznych materiałów może pomóc firmom w utrzymaniu produkcji. Niektóre kroki, takie jak gromadzenie zapasów towarów nadwrażliwych na inflację, pomogą złagodzić skutki wzrostu cen.

Zakłócenia w łańcuchu dostaw prawdopodobnie będą utrzymywać się nadal, nie tylko ze względu na wojnę w Ukrainie, ale również niekończącej się pandemii, która w marcu ponownie wybuchła w Chinach. Wszyscy mówią o rosnących kosztach produkcji, ale równie ważny jest kryzys związanych z dostępnością dostaw od surowców po części i komponenty.
Jak wzmocnić łańcuch dostaw:

Bliższe relacje z dostawcami: w celu uzyskania pierwszeństwa w przypadku zakłóceń, ale również poprawy przejrzystości łańcucha dostaw.

Automatyzacja magazynu: poprawa produktywności łańcucha dostaw oznacza wprowadzenie automatyzacji magazynu, produkcji, a także logistyki. Tylko to pozwala na wgląd w faktyczny stan zapasów oraz analizę tych danych.

Ocena kontraktów: część umów może wymagać ponownego rozważenia, być może oznacza to bardziej agresywne podejście do kontrahentów oraz potrzebę poszukiwania alternatywnych dostawców oferujących atrakcyjniejsze ceny lub po prostu znajdujących się bliżej Twojej działalności, co przełoży się na obniżenie kosztów dostawy.

Planowanie popytu: jak można zaspokoić popyt, gdy zespoły produkcyjne nie pracują z pełną wydajnością lub stoją w obliczu nieprzewidzianego wzrostu zamówień? Przygotuj umowy z ewentualnymi podwykonawcami.

Zarządzanie zapasami: zapewnij sobie pełny wgląd w bieżące zapasy, w tym zarówno gotowe, jak i niedokończone towary, ma to kluczowe znaczenie dla podejmowania świadomych decyzji.

Obsługa klienta: Gdy zamówienia są opóźnione lub nie mogą zostać zrealizowane z powodu zakłóceń w łańcuchu dostaw, potrzebujesz jasnej linii komunikacji z klientami. Skorzystaj z najlepszych praktyk zarządzania kryzysowego, aby wyjaśnić, co powoduje zakłócenia i co robisz, aby rozwiązać sytuację.

5. Uporządkuj portfolio swoich produktów:

Zastanów się co faktycznie możesz teraz wyprodukować i łatwością sprzedać z zyskiem. Aby usprawnić swoją ofertę, przeanalizuj dane dotyczące produktów i usług, aby określić, które mają największy popyt i najzdrowsze marże. Zmierz się z trafnością i rentownością swojego portfela i wycofaj się lub naciśnij pauzę przy tych produktach i usługach, które nie mają wpływu na rentowność.

6. Gospodarka magazynowa i zarządzanie zapasami:

W czasie wzrastającej inflacji zyski z posiadanych zapasów przewyższają koszty ich finansowania, szczególnie, jeśli mówimy o kluczowych aktywach, których ceny są wyjątkowo niestabilne. Aby zmierzyć, jak dobrze działa magazynowanie strategiczne, warto mieć system, który pozwoli nam śledzić wskaźniki, takie jak średnia liczba dni w zapasach, a także wskaźnik rotacji zapasów; to znaczy czas, który upływa od dnia zakupu przedmiotu przez firmę do jego sprzedaży.

7. Inwestycja w automatyzację:

Automatyzacja to jeden ze sposobów zmniejszenia kosztów pracy rozumianych jako ciągły niedobór pracowników, rekrutacji oraz wzrostu wynagrodzeń. Jeszcze przed pandemią producenci zmagali się z problemem rekrutacji pracowników. Automatyzacja pozwoli m.in. na zmniejszenie ilości potrzebnych zasobów ludzkich, czy nadgodzin.
Może to jest właściwy moment na wdrożenie systemów automatyzacji, które były do tej pory odkładane?
Firmy, które pod presją pandemii, zdecydowały się na zmiany i inwestycje w technologię, i automatyzację nie tylko utrzymały się na rynku, ale zaczęły znacząco zwiększać przychody.
Niekorzystne otoczenie zmusi część managerów do wprowadzenia zmian w swoich organizacjach mających na celu maksymalne uodpornienie ich na wpływ czynników zewnętrznych oraz uelastycznienie. Tak szybko jak to tylko możliwe. Według PWC 60% przebadanych managerów zgadza się, że zwiększenie elastyczności ich przedsiębiorstw pozwoli lepiej działać w niespokojnym środowisku biznesowym i będzie to jedna z najważniejszych spraw w rozwoju ich firm w tym roku.

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner