Opisy kolumn i skróty w PRO Zarządzanie

Moduł PRO Zarządzanie prezentuje w formie tabeli bardzo wiele danych, opisy/skróty zastosowane w nagłówkach tych kolumn wymagają opisania.

zarz001.png

S. – Status. Informuje o statusie zlecenia produkcyjnego:

Do realizacji: R ;

Do produkcji: P ;

Realizacja częściowa: C ;

W toku: T ;

Zrealizowane: Z ;

Zamknięte: Y .

D.S. – Dostępność składników. Informacja o dostępności składników, do produkcji danego produktu. Dla zleceń zrealizowanych oraz zamkniętych, kolumna jest pusta. Dostępne kolory statusów:

 •  – Status informujący o braku składników do produkcji określonej ilości produktu końcowego.
   – Status pojawia się jeśli jest wystawione zlecenie produkcyjne na pół-produkt, w ilości co najmniej równej ilości wymaganej do produkcji produktu końcowego. Pozostałe składniki są w ilości wystarczającej do produkcji.
   – Status informujący o wystarczającej ilości składników, do produkcji produktu końcowego, w ilości określonej w zleceniu produkcyjnym.
  X – Status pojawia się dla zleceń produkcyjnych dodanych w WAPRO Mag. Informuje o nieprzeliczonej rezerwacji składników.
  B. – Bilans. Informacja o zbilansowanych dokumentach magazynowych, utworzonych dla danego zlecenia produkcyjnego:
  X – Dokumenty magazynowe są niezbilansowane.
   – Dokumenty magazynowe są zbilansowane.
  Rez. – Rezerwacja składników. Jeżeli jest zaznaczona opcja „Rezerwuj składniki”, wyświetla się znak ✓. Jeżeli składniki nie są rezerwowane wyświetla się znak X.

   

  Numer – Numer zlecenia produkcyjnego.
  Nr partii – Numer partii zlecenia produkcyjnego. Jeżeli w ustawieniach wariantu, w technologiach produkcji, ustawiono obsługę partii produkcyjnych, w kolumnie tej pojawi się informacja o sumie ilości partii produkcyjnych oraz, który numer partii będzie/jest realizowany, np.: 2/5.
  Data – Data zlecenia produkcyjnego.
  Priorytet – Priorytet zlecenia produkcyjnego.
  Data realiz. – Data realizacji zlecenia produkcyjnego.
  Magazyn – Magazyn, na którym znajduje się dane zlecenie produkcyjne.
  Nazwa produktu – Nazwa produktu, który znajduje się na danym zleceniu produkcyjnym.
  Indeks katalogowy – Indeks katalogowy produktu.
  Indeks handlowy – Indeks handlowy produktu.
  Ilość – Suma ilości do produkcji danego produktu, na zleceniu produkcyjnym.
  Do prod. – Ilość przekazana do produkcji.
  Wyprod. – Ilość wyprodukowana.
  Jedn. – Jednostka produktu na zleceniu produkcyjnym.
  Wariant – Wariant produktu.
  Technologia – Nazwa technologii, do której przypisany jest dany wariant produktu.
  Nr serii – Numer serii produktu.
  Data ważn. – Data ważności produktu.
  Kontrahent – Nazwa kontrahenta, jeśli zlecenie produkcyjne zostało wygenerowane z zamówienia do odbiorcy.
  Do zamówienia – Numer zamówienia, jeśli zlecenie produkcyjne zostało wygenerowane z zamówienia do odbiorcy.
  Pracownik – Nazwa pracownika przypisanego do danego zlecenia produkcyjnego.
  Data od – Data rozpoczęcia produkcji.
  Czas od – Godzina rozpoczęcia produkcji.
  Data do – Data zakończenia produkcji.
  Czas do – Godzina zakończenia produkcji.
  Pola dodatkowe 
  – Kolumny z polami dodatkowymi zdefiniowanymi w WAPRO Mag dla Zlecenie_produkcyjne i/lub Zlecenie_pozycja.

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner