Obsługa procesu cięcia z wyceną przyjętych towarów

sty 16, 2023 | Aktualności, Menadżer radzi

Obsługa procesu cięcia z wyceną przyjętych towarów

W systemie Produkcja dla WAPRO jest opracowany mechanizm przyjęcia z zlecenia produkcyjnego wielu towarów powstałych w ramach procesu produkcyjnego z jednoczesną wyceną tych składników uzależnioną np. od ich długości.

Przykładowym procesem, który wykorzystuje taką funkcjonalność jest proces cięcia w którym z jednego składnika powstaje wiele wyrobów o różnej długości. Na przykładzie cięcia prętów omówimy koleje elementy konfiguracyjne oraz sposób obsługi takiej funkcjonalności w systemie Produkcja dla WAPRO.

Załóżmy, że chcemy z dowolnie (dowolna długość) wybranego pręta pociąć na kilka odcinków o różnych długościach. Dokładnie co potrzebujemy podajemy w opisie do zlecenia produkcyjnego. Proces ma automatyczne wykonać wyceny przyjętych towarów na podstawie ustalonych parametrów.

W artykułach posiadamy zdefiniowane następujące kartoteki:

 • Usługa cięcia – kartoteka typu usługa
 • Pręt 350 cm – kartoteka typu towar
 • Pręt 200 cm – kartoteka typu towar
 • Pręt 100 cm – kartoteka typu towar
 • Pręt 50 cm – kartoteka typu towar
 • Pręt 20 cm – kartoteka typu towar

Definicja

1. Dla każdej z kartotek biorących udział w procesie cięcia dodać dodatkową jednostkę, po której będzie bilansowany dokument (np. kg, cm, l) oraz przelicznik według którego będzie przeliczana wartość poszczególnego zwróconego składnika/produktu. Dodatkowa jednostkę bilansową definiujemy w kartotece towarowej zakładka inne jednostki.

Dodanie jednostki do bilansowania

Przykład sposobu obliczania przelicznika:

 • Składnik który będzie dzielony to pręt o długości 100cm.
 • Będzie on cięty na kawałki o długość 50cm, 20cm i 10cm.
 • Pręt 50cm mieści się 2 razy w całym składniku czyli: 2 / 100cm = 0.02
 • Pręt 20cm mieści się 5 razy w całym składniku czyli: 5 / 100cm = 0.05
 • Pręt 10cm mieści się 10 razy w całym składniku czyli: 10 / 100cm = 0.1

2. W PRO Ustawienia artykułu ustawić poprzednio wybraną jednostkę jako jednostkę bilansową dla wszystkich składników i produktów, które będą ustawione jako zwrot składnika oraz produkowany artykułem. (Usługi produkcyjne nie wymagają ustawienia jednostki bilansowej)

Wybór jednostki bilansowej

3. W module PRO Manager dodać technologie z wyceną produktu ustawioną jako „Bilansowa”. W sekcji składniki dodać wszystkie możliwe składniki (ilość ustawić na opcjonalną). Wartość wszystkich wybranych składników w wariancie lub technologii będzie uwzględniona podczas bilansowania dokumentu.

Definicja składnika

4. W Zdefiniowanej technologii w zakładce artykułów pochodnych należy dodać utworzone artykuły (z dodaną jednostką bilansową), a typ artykułu musi być ustawiony jako „zwrot składnika”.

Definicja artykułu pochodnego

Uwaga Do bilansu brane są pod uwagę tylko dokumenty rozchodowe na składnik oraz dokumenty przychodowe o typie „Zwrot składnika”

5. W PRO Generatorze zleceń należy stworzyć zlecenie montażu na produkt lub usługę produkcyjną w wcześniej stworzonej technologii. Taka definicja pozwoli zrealizować zlecenie np. cięcia oraz wybrać przez realizującego konkretne składniki oraz powstałe wyroby (artykułu pochodne).

6. W PRO Zarządzanie dokument ZLM należy przekazać do produkcji.

7. Osoba realizujące zlecenie wybiera na stanowisku POS składniki i artykuły pochodne w zależności od potrzeb,  wybór można również zrealizować w module Zarzadzanie produkcją.

8. Po zakończeniu wszystkich etapów zlecenia można zbilansować dokumenty magazynowe.

Przykłady, w jaki sposób bilansowane są dokumenty magazynowe:

Przykład 1: Bilansowanie usługi produkcyjnej z przypisaną jednostką bilansową.

 Składniki Suma rozchodów (netto) Produkty/Zwroty składnikaIlośćPrzelicznik % Jednostka produkcyjna Jednostka bilansowaSuma przychodów (netto)
Pręt 100cm100złPręt 50cm10.020050%szt.cm50zł
Pręt 20cm20.050020%szt.cm40zł
    Pręt 10cm10.100010%szt.cm10zł
Usługa cięcia1szt.
Przykład 1
 1. Technologia posiada skonwertowaną usługę cięcia, z przypisanym składnikiem „Pręt 100cm” oraz zwrotami składników „Pręt 50cm”, „Pręt 20cm” i „Pręt 10cm”.
 2. Podczas produkcji rozstaje rozchodowana 1szt. składnika na dokumencie RW w kwocie 100zł.
 3. Składnik zostaje pocięty na 4 części. Jedną sztukę pręta 50cm, dwie sztuki 20cm oraz jedną sztukę 10cm.
 4. Zostaje utworzony dokument PW na zwrot składników.
 5. Podczas bilansowania dokumentu, wartość pojedynczego zwróconego składnika wynika z przelicznika ustawionego na innej jednostce artykułu (jednostce bilansowej).

Przykład 2: Bilansowanie usługi produkcyjnej z przypisaną jednostką bilansową z częścią składnika jako odpad produkcyjny.

 Składniki Suma rozchodów (netto) Produkty/Zwroty składnikaIlośćPrzelicznik % Jednostka produkcyjna Jednostka bilansowaSuma przychodów (netto)
Pręt 100cm100złPręt 50cm10.020062,5%szt.cm62,50zł
Pręt 20cm10.050025%szt.cm25zł
    Pręt 10cm10.100012.5%szt.cm12,50zł
Usługa cięcia1szt.
Przykład 2

 1. Technologia posiada skonwertowaną usługę cięcia, z przypisanym składnikiem „Pręt 100cm” oraz zwrotami składników „Pręt 50cm”, „Pręt 20cm” i „Pręt 10cm”.
 2. Podczas produkcji rozstaje rozchodowana 1szt. składnika na dokumencie RW w kwocie 100zł.
 3. Składnik zostaje pocięty na 3 części. Po jednej sztuce pręta 50cm, 20cm oraz 10cm.
 4. Zostaje utworzony dokument PW na zwrot składników.
 5. Podczas bilansowania dokumentu, wartość pojedynczego zwróconego składnika wynika z przelicznika ustawionego na innej jednostce artykułu (jednostce bilansowej).

Przykład 3: Bilansowanie usługi produkcyjnej bez przypisanej jednostki bilansowej.

 Składniki Suma rozchodów (netto) Produkty/Zwroty składnikaIlośćPrzelicznik % Jednostka produkcyjna Jednostka bilansowaSuma przychodów (netto)
Pręt 100cm100złPręt 50cm125%szt.25zł
Pręt 20cm250%szt.50zł
    Pręt 10cm125%szt.25zł
Usługa cięcia1szt.
przykład 3
 1. Technologia posiada skonwertowaną usługę cięcia, z przypisanym składnikiem „Pręt 100cm” oraz zwrotami składników „Pręt 50cm”, „Pręt 20cm” i „Pręt 10cm”.
 2. Podczas produkcji rozstaje rozchodowana 1szt. składnika na dokumencie RW w kwocie 100zł.
 3. Składnik zostaje pocięty na 4 części. Jedną sztukę pręta 50cm, dwie sztuki 20cm oraz jedną sztukę 10cm.
 4. Zostaje utworzony dokument PW na zwrot składników.
 5. Podczas bilansowania dokumentu, wartość zwróconych składników wynika z sumy rozchodów, podzielonych przez ilość zwróconych składników.

Przykład 4: Bilansowanie produktu z przypisaną jednostką bilansową.

 Składniki Suma rozchodów (netto) Produkty/Zwroty składnikaIlośćPrzelicznik % Jednostka produkcyjna Jednostka bilansowaSuma przychodów (netto)
Pręt 100cm50złPręt 50cm00.0200szt.cm
Energia50złPręt 20cm20.050040%szt.cm40zł
    Pręt 10cm10.100010%szt.cm10zł
Produkt10.020050%szt.cm50zł
Przykład 4
 1. Technologia na produkt, z przypisanym składnikiem „Pręt 100cm” i „Energią” oraz zwrotami składników „Pręt 50cm”, „Pręt 20cm” i „Pręt 10cm”.
 2. Podczas produkcji rozstaje rozchodowana 1szt. pręta 100cm i energii na dokumencie RW o łącznej wartości 100zł.
 3. Składnik zostaje pocięty na 4 części. Dwie sztuki 20cm, jedną sztukę 10cm oraz zostaje stworzony produkt.
 4. Zostaje utworzony dokument PW na zwrot składników oraz produkt.
 5. Podczas bilansowania dokumentu, wartość zwróconych składników oraz produktu wynika z przelicznika ustawionego na innej jednostce artykułu (jednostce bilansowej).

Przykład 5: Bilansowanie produktu bez przypisanej jednostki bilansowej.

 Składniki Suma rozchodów (netto) Produkty/Zwroty składnikaIlośćPrzelicznik % Jednostka produkcyjna Jednostka bilansowaSuma przychodów (netto)
Pręt 100cm100złPręt 50cm0szt.
Pręt 20cm250%szt.50zł
    Pręt 10cm125%szt.25zł
Produkt125%szt.25zł
Przykład 5
 1. Technologia na produkt, z przypisanym składnikiem „Pręt 100cm” oraz zwrotami składników „Pręt 50cm”, „Pręt 20cm” i „Pręt 10cm”.
 2. Podczas produkcji rozstaje rozchodowana 1szt. składnika na dokumencie RW w kwocie 100zł.
 3. Składnik zostaje pocięty na 4 części. Dwie sztuki 20cm, jedną sztukę 10cm oraz zostaje stworzony produkt.
 4. Zostaje utworzony dokument PW na zwrot składników oraz produkt.
 5. Podczas bilansowania dokumentu, wartość zwróconych składników/produktu wynika z sumy rozchodów, podzielonych przez ilość zwróconych składników.
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner