Nowa wersja modułu produkcyjnego 1.8.8.20

lis 14, 2022 | Aktualności

Lista zmian:

 • PRO Manager:
  • W oknie dodawania/poprawiania etapu w technologii dodano możliwość zdefiniowania czy dany etap jest produkcyjny. (link)
  • W oknie dodawania/poprawiania szablonu dodano możliwość przypisania parametru do etapu. (link)
  • Dodano kolumny numeru handlowego oraz katalogowego dla zakładek Składniki oraz Artykuły pochodne w oknach Technologii (link) oraz Wariantu (link).
  • W oknie Urządzenie POS dodano możliwość przypisania POSa do konkretnego gniazda lub urządzenia. (link)
  • W oknie Ustawień użytkownika dodano opcję wyświetlania tylko tych etapów, do których posiada użytkownik kompetencje. (link)
  • Dodano możliwość grupowej edycji użytkowników. (link)
  • W oknie Ustawień użytkownika dodano wybór strategii widoczności etapów na POSie. (link)
  • W oknie poprawiania/dodawania Gniazda usunięto wartość rekomendowaną dla mnożnika. (link)
  • W oknie dodawania/poprawiania Szablonu artykułu dodano obsługę walut. (link)
 • PRO POS:
  • Dodano informacje o numerze zamówienia klienta na liście etapów (link) oraz menu etapu (link),a także możliwość filtrowania etapów po numerze zamówienia klienta (link).
  • Dodano przycisk filtrowania po urządzeniu/gnieździe gdy POS jest przypisany do gniazda i urządzenia. (link)
 • PRO Zarządzanie Produkcją:
  • W oknie Zleceń produkcyjnych dodano kolumnę oraz możliwość filtrowania zleceń produkcyjnych po numerze zamówienia klienta. (link)
  • W oknie Pracownicy dodano kolumny informujące o ilości produktu oraz nazwy produktu jakie obecnie realizują pracownicy. (link)
  • W oknie Zleceń produkcyjnych dodano filtry dla ZLM po wybranych technologiach oraz gniazdach produkcyjnych. (link)
  • W oknie Zleceń produkcyjnych dodano filtry daty dla rozpoczęcia oraz zakończenia zlecenia produkcyjnego. (link)
  • W oknie Gniazda dodano kolumny „Status etapu”, „Nazwa produktu” oraz „Ilość do produkcji” w oknie Etapy. (link)
  • W oknie Zleceń produkcyjnych dodano informację do ponowionych etapów, że etap został ponowiony. (link)
  • W oknie Zaopatrzenia dodano możliwość wpisania tokenu @Planowana_data do uwag dla Przesunięcia (link) oraz Zamówienia (link) gdy grupowanie jest ustawione po zleceniach.
  • W oknie Urządzeń w zakładce Etapy dodano kolumny informujące, w jaki sposób urządzenie zostało przypisane do etapu oraz czy na urządzeniu jest realizowany etap. (link)
 • PRO Generator Zleceń:
  • W oknie Produkty dodano kolumnę „Numer zamówienia klienta”. (link)
 • PRO Dodawanie Pozycji z Szablonu
 • Dodano możliwość wyświetlania ostrzeżenia dla artykułu podczas wpisywania pozycji zamówienia z szablonu. (link)

Usprawnienia i naprawa błędów.

Pełna lista zmian w programie 

Wersja instalacyjna systemu 

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner