Nowa wersja modułu produkcyjnego 1.8.7.55

lip 29, 2022 | Aktualności

Lista zmian: 

 • PRO Manager:
  • Dodano możliwość zdefiniowania zasobów dla gniazd: urządzenia lub kompetencje. (link)
  • W Ustawieniach Produkcji rozszerzono globalne ustawienia dla systemu Produkcja. (link)
  • Dodano możliwość definiowania gniazd produkcyjnych bez urządzeń oraz gniazd dla grupy procesów (gniazda grupujące miejsce wykonywania określonych operacji produkcyjnych)
  • Dodano możliwość zdefiniowania kalendarza pracy dla pracowników, w tym: przypisania im zmian zdefiniowanych dla firmy oraz nieobecności. (link)
 • PRO Zarządzanie Produkcją:
  • Dodano rozbudowaną obsługę zapotrzebowania na surowce pozwalającą na analizę zapotrzebowania na surowce wraz z możliwością generowania przesunięć międzymagazynowych oraz zamówień pod zapotrzebowanie na składniki. (PLUS) (link
  • Dodano nowy status dla zlecenia produkcyjnego „W planie” informujący o dodaniu zlecania do harmonogramu.
  • Dodano nowa przystawkę „Gniazda” pozwalającą analizować dostępne moce produkcyjne na konkretną zmianę wraz z przypisanymi (na podstawie harmonogramu produkcji) etapami lub zasobami.
  • Dodano moduł „Planer”- automatyczne harmonogramowanie produkcji , nowy moduł pozwala na automatyczne zaplanowanie zleceń korzystających z kompetencji w oparciu o dostępne zasoby (BIZNES) (instrukcja w przygotowaniu).
  • Dodano wybór dla zlecenia sposobu planowania terminów realizacji zlecenia Auto (za pomocą modułu Planer) oraz Ręczne.
  • Dodano możliwość przypinanie zleceń do harmonogramu tzw. kotwiczenie które blokuje modyfikacje dat przez automatyczne harmonogramowanie.
  • Dodanie możliwości podglądu statusu oraz planowanej daty zakończenia zlecenia produkcyjnego powiązanego na polach dodatkowych zamówienia, powiązanego z danym zleceniem. (instrukcja w przygotowaniu).
  • Dodano możliwość eksportowania widoków (dowolnie odfiltrowanych) do pliku w formacie MS Excel. Operacja dostępna pod prawym klawiszem myszy.
  • Dodano kolumnę informująca o wygenerowanych zamówieniach lub przesunięciach międzymagazynowych na surowce dla konkretnego zlecenia produkcyjnego.
 • PRO POS:
  • Dodano możliwość sortowania (link) oraz filtrowania (link) listy etapów na podstawie wybranych/określonych przez użytkownika parametrów.
  • Dodano wyświetlanie opisów etapów (zdefiniowane w technologii) w przystawce informacje zlecenia.
 • Usprawnienia i naprawa błędów.

Pełna lista zmian w programie 

Wersja instalacyjna systemu 

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner