Nowa wersja modułu produkcyjnego 1.8.7.5

cze 2, 2022 | Aktualności

Lista zmian: 

 • PRO Manager, PRO Generator Zleceń:
  • Dodano możliwość bezpośredniego uruchomienia modułu PRO Ustawienia Artykułu na etapie wyboru składnika (link) oraz artykułu pochodnego (link) do wariantu produktu.
 • PRO Manager, PRO Generator Zleceń, PRO Ustawienia Artykułu:
  • Dodano informacje dla artykułów na temat stanu, ilości dostępnej oraz rezerwacji w WAPRO Mag i systemie Produkcja, w oknie wyboru składnika (link) oraz artykułu pochodnego (link) do wariantu produktu.
  • Od strony ustawień wariantu, dla artykułów pochodnych dodano obsługę pól dodatkowych z WAPRO Mag pod pozycje dokumentu magazynowego (Pozycja_dokumentu_magazynowego). (link)
 • PRO Manager:
  • Dodano typ ilości składnika „Dowolna”. Dla składnika o tym typie wymagane jest podanie ilości do rozchodowania. Akceptowana jest ilość równa 0. (link)
  • Dodano opcję „Uwagi dla zamówienia” w Ustawieniach Produkcji, która umożliwia automatyczne dodawanie zdefiniowanych uwag do zamówienia generowanego w module PRO Generator Zleceń. (link)
  • Do „Szablony artykułów” dodano opcję „Generuj kod kreskowy”, która powoduje generowanie się kodu kreskowego dla wygenerowanego artykułu z danego szablonu. (link)
  • Od strony technologii produkcji, dla artykułów pochodnych dodano grupową obsługę pól dodatkowych z WAPRO Mag (nowy przycisk „Pola dodatkowe”) pod pozycje dokumentu magazynowego (Pozycja_dokumentu_magazynowego). (link)
 • PRO Zarządzanie Produkcją:
  • Dodano możliwość usunięcia składnika, który nie został jeszcze rozchodowany. (link)
  • Dodano sortowanie oraz wyszukiwanie zleceń produkcyjnych na podstawie indeksu handlowego lub katalogowego. (link)
  • W edycji etapu, w zakładce „Art. pochodne/produkt”, dodano obsługę pól dodatkowych z WAPRO Mag (Pozycja_dokumentu_magazynowego). (link)
 • PRO Generator Zleceń:
  • Dodano obsługę pól dodatkowych z WAPRO Mag dla zlecenia (Zlecenie_produkcyjne) oraz pozycji (Pozycja_zlecenia) w oknie danych zlecenia produkcyjnego. (link)
  • Dodano obsługę pól dodatkowych z WAPRO Mag dla pozycji dokumentu magazynowego (Pozycja_dokumentu_magazynowego) w zakładce „Dostawy”. (link)
  • W oknie edycji zlecenia dodano obsługę pól „Uwagi” oraz „Opis”. (link)
  • W oknie edycji zamówienia dodano obsługę pól „Uwagi” oraz „Informacje dodatkowe”. (link)
 • PRO POS:
  • Dodano możliwość wejścia w etap od strony okna „Moje etapy”, w „Menu etapu”, który ma status „Zakończony”. W takim etapie jest możliwość edycji uwag, podglądu produktu/art. pochodnych, składników, pól dodatkowych, urządzeń, zleceń produkcyjnych oraz podgląd i wydruk wydruków, wydruk etykiet, podgląd załączników oraz podgląd informacji do etapu. (link)
  • W podglądzie informacji dotyczących danego etapu zlecenia produkcyjnego dodano informacje o modelowym czasie oraz czasie realizacji danego etapu, oraz pozostałych etapach zlecenia produkcyjnego. (link)
  • Dla artykułów pochodnych i produktu dodano obsługę pól dodatkowych z WAPRO Mag (Pozycja_dokumentu_magazynowego). (link)
 • PRO Generator Artykułu:
  • Dodano możliwość podglądu pozycji wygenerowanego artykułu z szablonu w zamówieniu, w przypadku gdy wygenerowano już zlecenie produkcyjne. 
 • Usprawnienia i naprawa błędów.

Pełna lista zmian w programie 

Wersja instalacyjna systemu 

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner