Nowa wersja modułu produkcyjnego 1.8.7.35

mar 9, 2022 | Aktualności

Lista zmian:  

 • Usprawnienia i naprawa błędów.
 • PRO Manager:
  • Dodano dwuklik na listach w celu uruchomienia okna poprawy danej pozycji.
  • W Ustawienia Produkcji dodano opcję „Bilansowanie dok. po rozchodzie”. Po jej włączeniu możliwe jest bilansowanie dokumentów PW dla produktów (w PRO Zarządzanie Produkcją), gdy dana pozycja na dokumencie została już rozchodowana. (więcej >>)
  • W Ustawienia Produkcji dodano parametr określający możliwość wprowadzania ilości ewidencyjnej dla produktu w PRO POS. (więcej >>)
  • Dla Szablonów artykułów (więcej >>) oraz Technologii produkcji (więcej >>) dodano przycisk na głównym oknie „Podgląd wersji”.
  • Do Technologii produkcji dodano opcję „Przenieś do/z archiwum”. (więcej >>)
 • PRO Zarządzanie Produkcją:
  • Dodano dwuklik na listach w celu uruchomienia okna poprawy danej pozycji.
  • Dodano komunikat informujący o braku możliwości automatycznego zbilansowania dokumentów magazynowych z powodu zaokrągleń. (więcej >>)
  • Dodano możliwość bilansowania dok. PW  (po włączeniu opcji „Bilansowanie dok. po rozchodzie” w PRO Manager, Ustawienia Produkcji) gdy jest już rozchodowany. (więcej >>)
  • Dodano możliwość edycji dokumentu gdy jest już rozchodowany. (więcej >>)
  • Ukryto widoczność zamówień od odbiorców (w formatce edycji zlecenia – wybór zamówienia), które są w buforze zamówień. (więcej >>)
  • Zmieniono działanie opcji wyszukiwania. Teraz wyszukiwanie działa względem pola zaznaczonego na rozwijanej liście sortowania. (więcej >>)
 • PRO Zarządzanie Produkcją, Gantt (więcej >>):
  • Dodano synchronizację zaznaczenia (podświetlenia) zlecenia i etapu między Zarządzaniem a Ganttem (i na odwrót).
  • Dodano możliwość przesuwania zlecenia na wykresie Gantta, ustalenia nowego czasu od/do i zapisania/anulowania utworzonych zmian.
  • Dodano czerwoną linię na wykresie Gantta, oznaczającą datę realizacji danego zlecenia produkcyjnego oraz czerwony wykrzyknik informujący, że zlecenie na osi czasu znajduje się za jego datą realizacji.
  • Dodano możliwość podejrzenia nie wyświetlonych zleceń na Ganttcie, po kliknięciu ostrzeżenia w prawym górnym rogu okna.
  • Dodano możliwość uruchomienia formatki edycji zlecenia i etapu z poziomu wykresu Gantta.
 • PRO Generator Zleceń:
  • Ukryto widoczność pozycji w zakładce Produkty uruchomionych w kontekście zamówienia, które znajduje się w buforze zamówień. (więcej >>)
  • Ukryto widoczność zamówień od odbiorców, które są w buforze zamówień, w formatce edycji zlecenia (więcej >>) oraz w zakładce Zamówienia od odbiorcy (więcej >>).
  • Ukryto widoczność zamówień do dostawców, które są w buforze zamówień, w zakładce Zamówienia do dostawcy (więcej >>).
 • PRO POS:
  • Dodano kalendarz do wyboru daty dla pól dodatkowych. (więcej >>)

Wersja instalacyjna systemu 

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner