Nowa wersja modułu produkcyjnego 1.8.6.50

wrz 17, 2021 | Aktualności

Lista zmian:

 • Manager:
  • Dodanie możliwości przeglądania wszystkich wersji (historycznie) technologii produkcji oraz szablonów artykułów.
  • W sekcji „O programie/Informacje” dodano informację o aktualnej i zainstalowanej wersji programu.
  • Dodanie powiadomienia o dostępności nowej wersji programu (informacja ta jest wyświetlana w prawym, górnym rogu głównego modułu, na czerwono).
  • Dodanie możliwości zdefiniowania, w ustawieniach produkcji, uwag dla dokumentów magazynowych oraz zleceń produkcyjnych, które będą automatycznie dodawane do uwag, podczas tworzenia zlecenia lub dokumentu magazynowego przez system.
  • Możliwość ustawienia strategii generowania dokumentów PW i RW, w ustawieniach produkcji. (BIZNES)
  • Dodanie możliwości zdefiniowania, w ustawieniach urządzeń POS, częstotliwości odświeżania etapu i listy etapów na POSie. (BIZNES)
  • Dodanie możliwości zdefiniowania dla wpisów do słowników uwag, czy dany wpis ma być używany tylko pod zgłaszanie zleceń serwisowych (awarii urządzenia). Wpisy te nie będą widoczne w innych miejscach. (PLUS)
  • Dodanie możliwości zdefiniowana, w ustawieniach produkcji, domyślnego pracownika odpowiedzialnego za zlecenia serwisowe. (PLUS)
  • Dodanie możliwości zdefiniowania, w ustawieniach produkcji, czy i które pola dodatkowe ze zlecenia produkcyjnego mają się przenosić na dokumenty magazynowe. (PLUS)
  • Dodanie słownika dla produkcyjnych pól dodatkowych, dla etapu. Jest możliwość zdefiniowana nazwy pola oraz typu wartości: Tekst, Liczba, Słownik. (PLUS)
  • Dodanie do technologii produkcji możliwości wyboru, które pola dodatkowe będą obowiązywać dla etapów, z zaznaczeniem czy pole jest obowiązkowe, czy nie. (PLUS)
  • Dodanie do technologii produkcji możliwości wyboru, w jaki sposób mają być bilansowane dokumenty przychodowe na produkty: Bilansowo, Ewidencyjnie. (PLUS)
  • Poprawiono ergonomię wpisywania wszystkich danych potrzebnych do poprawnego dodania technologii produkcji.
 • Zarządzanie Produkcją:
  • Dodanie możliwości dodania na dokumenty RW usług (cena jest pobierana z ceny zakupu w kartotece towarowej).
  • Dodanie do listy kolumn etapów pola „Uwagi”.
  • Dodanie do filtrów możliwości filtrowania pozycji na liście „Wszystkie” względem statusów zlecenia produkcyjnego.
  • Dodanie do filtrów możliwości filtrowania etapów względem ich statusów.
  • Dodanie możliwości sortowania zleceń po nazwie produktu, numerze zamówienia, nazwie kontrahenta, nazwie technologii.
  • Dodanie możliwości podglądu statusu zlecenia produkcyjnego powiązanego z zamówieniem, po nazwie pola dodatkowego zdefiniowanego w WAPRO Mag dla zamówień. Pole dodatkowe musi nazywać się „Status Zlecenia Produkcyjnego”.
  • Dodanie obsługi pól dodatkowych (utworzonych w WAPRO Mag) dla zleceń produkcyjnych i pracowników oraz dodanie możliwości filtrowania po aktywnych polach dodatkowych zleceń i pracowników. (BIZNES)
  • Dodanie obsługi opcji strategii generowania dokumentów magazynowych, ustawianych w ustawieniach produkcji. (BIZNES)
  • Dodanie możliwości grupowego przypisywania pracowników do etapu oraz podziału ich na grupy, np. za pomocą pola dodatkowego utworzonego w Magu. (BIZNES)
  • Dodanie możliwości zgłaszania zleceń serwisowych (awarii urządzenia) od strony edycji etapu, w tym możliwość: wyboru urządzenia z listy urządzeń zdefiniowanych pod gniazdo, wybór typu zlecenia ze słownika zdefiniowanego w Magu (typy, które w nazwie mają „Produkcja”), wybór uwag ze słownika uwag (wpisy specjalnie zdefiniowane pod awarię). Po dodaniu zlecenia serwisowego, do uwag automatycznie dopisuje się numer zlecenia produkcyjnego, nazwa etapu oraz nazwa technologii. (PLUS)
  • Dodanie możliwości wpisania wartości dla pól dodatkowych etapu. Możliwość wielokrotnego dodawania wpisu dla typu pola Tekst oraz Liczba, dla pola typu Słownik jest możliwość wprowadzenia jednej wartości. (PLUS)
  • Dodanie obsługi dwóch strategii bilansowanie dokumentów (wynikających z technologii) – czy cena na produkt wynika z bilansowania, czy jest to cena ewidencyjna i jest brana z kartoteki towarowej. (PLUS)
  • Dodanie braku możliwości dodawania dokumentów magazynowych bez przypisanej technologii do wariantu produktu. (PLUS)
  • Dodanie obsługi przenoszenia wartości pola dodatkowego ze zlecenia produkcyjnego na powstałe dokumenty magazynowe. Opcja ustawiana w ustawieniach produkcji, w Managerze. (PLUS)
 • POS:
 • Zmiany w wyglądzie interfejsu POS.
 • Dodanie obsługi częstotliwości odświeżania menu etapu oraz listy etapów. (BIZNES)
 • Dodanie automatycznego stopowania uruchomionego etapu po wystartowaniu przez użytkownika innego etapu. (BIZNES)
 • Dodanie możliwości wyboru na listach, na POSie za pomocą dwukliku. (BIZNES)
 • Dodanie obramowania dla zaznaczonego kafelka na POSie. (BIZNES)
 • Dodanie listy aktywnych osób oraz tych, które wcześniej brały udział w danym etapie, w informacjach, w menu etapu. (BIZNES)
 • Dodanie listy wszystkich etapów danego zlecenia, do informacji w menu etapu oraz ich statusów. (BIZNES)
 • Dodanie możliwości podglądu wydruku. (BIZNES)
 • Dodanie obsługi możliwości wpisania wartości dla pól dodatkowych etapu. (PLUS)
 • Dodanie obsługi możliwości dodania zlecenia serwisowego. Analogicznie jak w Zarządzanie, przy czym na POSie można tylko dodać zlecenie, nie ma możliwości jego edycji lub usuwania. (PLUS)
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner