Korzyści z wdrożenia

Główne obszary problemów zgłaszanych w firmach produkcyjnych, które można usprawnić wdrażając system zarządzania produkcją dla WAPRO Mag

1. Planowane zleceń

 • Kiedy musze rozpocząć realizacje zlecenia produkcyjnego aby skończyć na czas.
 • Dostęp do statusów produkcji do poszczególnych zleceń powiązanych z zamówieniem od klienta dla działu handlowego.

2. Kontrola produkcji

 • Na jakim jesteśmy etapie ?
 • Czy czas jest zgodny z planowanym ?
 • Czy są jakieś problemy z zleceniem ?
 • Zarzadzanie parkiem maszynowym (naprawy , przeglądy, koszty utrzymania maszyn, stan magazynowy części zapasowych i eksploatacyjnych). Pełna dokumentacja (instrukcje, załączniki, dokumentacja związana z naprawami  i zakupem) urządzenia w jednym miejscu.

3. Kontrola mocy produkcyjnych

 • Kiedy i ile jeszcze można dodać na poszczególne maszyny lub pracowników dla konkretnej zmiany?
 • Jak optymalnie poukładać zlecenia aby wykorzystać posiadane zasoby.

4. Planowanie a dostępność zasobów

 • Dynamiczne zmiany (urlopy, chorobowe, awarie urządzeń) i ich wpływ na planowanie zleceń.
 • Produkcja to żywy organizm który musi reagować na bieżące zmiany.

5. Produkcja i zapotrzebowanie na składniki

 • Dostępność surowców dla aktualnych zleceń.
 • Rezerwacja surowców pod zlecenie.
 • Dostarczanie surowców do gniazd produkcyjnych w odpowiednim czasie.
 • Zamawianie surowców dla wielu zleceń lub etapów uwzględnianie minimum logistycznego i czasu dostawy.
 • Integracja z systemem WMS dla WAPRO Mag

6. Rozliczanie personelu

 • Akord.
 • Kontrola wydajność.
 • Kto, kiedy na jakim stanowisku brał udział w konkretnym zleceniu.
 • Ewidencja prac poza produkcyjny, pełne rozliczenie zmiany dla pracownika.

7. Wycena kosztu produkcji

 • Wycena ewidencyjna.
 • Wycena bilansowa z powrotem części surowców.
 • Wycena rozciągnięta w długim czasie.
 • Kalkulacja kosztu produkcji.
 • Koszty kooperacyjne.
 • Rozliczanie produkcji po jej zakończeniu, rozchodowywanie surowców dopiero po zamknięciu zlecenia.

8. Optymalizacja planowania produkcji

 • Każda firma ma swoja specyfikę i indywidulne kryteria planowania i optymalizacji kolejkowania zleceń.
 • Jak poustawiać zlecenia aby było jak najmniej przerw technologicznych. Sortowanie i filtrowanie zleceń w ramach etapów po wykorzystywanym surowcu lub urządzeniu.

9. Kompleksowość obsługi zarzadzania produkcją

 • Jak się pozbyć wielu plików Excel i powielania danych.
 • Jedno narzędzie pozwalające zarządzać od planowania zlecenia do przekazania wyrobu gotowego.

10. Integracja z automatyka przemysłową

 • Gniazda rozszerzeń (wysyłka i pobieranie danych z urządzeń).
 • Sterowanie urządzeniami w ramach integracji z urządzeniami.

11. Analityka produkcji

 • Które procesy są niedoszacowane czasowo.
 • Jak planować zamówienia materiałów.
 • Czasy modelowe zleceń a faktyczne.
 • Kontrola wydajności.

 

Elementy osiąganie po wdrożeniu oprogramowania

 

Skuteczna eliminacja nieplanowanych przestojów maszyn i urządzeń

Poprzez skuteczne zarządzanie i kolejkowanie poszczególnych etapów zleceń produkcyjnych pojawia się możliwość eliminacji lub ograniczenia przestojów związanych np. z:

 • koniecznością przezbrojenia urządzenia do realizacji innych zadań. Odpowiednie kolejkowanie etapów dla urządzeń z uwzględnieniem minimalizacji potrzebnego czasu wynikającego z koniczności zmiany ustawień,
 • brakiem personelu z wymaganymi kwalifikacjami – błędy lub brak optymalizacji w grafiku planowanych urlopów,
 • brakiem części zamiennych wymaganych do zapewnienia ciągłości pracy,

Kontrola poprawności realizacji etapów zleceń

Możliwość kontroli poprodukcyjnej dzięki ewidencji personelu realizującego poszczególne etapy, włącznie z obsługą przez wiele osób jednego etapu. Możliwość kontrolowania wykorzystania surowców z konkretnym numerem serii, zapewnienie Traceability (identyfikowalność pod względem surowców i wytworzenia) szczegółowa ewidencja kto i kiedy wykonywał jakie zadania z wykorzystaniem jakiego urządzenia. Weryfikacja czasu poświęconego na realizację etapu z czasem planowanym (normatywnym). System zgłaszania błędów na produkcji i uwag oraz ewidencji napraw urządzeń. Ścisła kontrola przypisania pracownika do wykonywanej czynności zarówno w zakresie zleceń produkcyjnych jak również prac poza produkcyjnych.

Zaawansowane modelowanie procesów produkcyjnych

Definiowanie w zakresie technologii z podziałem na etapy i wynikającymi z tego zależnościami międzyoperacyjnymi (np. konieczność zamknięcia poprzedniego etapu aby rozpocząć kolejny) i gniazda produkcyjne. Możliwość określenia mocy produkcyjnych, wydajności poszczególnych urządzeń i pracowników a także ich kwalifikacji wymaganych do obsługi urządzeń i związane z tym optymalne planowanie zleceń.

Kontrola dostępności surowców i półproduktów

Zawansowany model prognozowania zapotrzebowania surowców z uwzględnieniem wielu jednocześnie elementów (aktualne zlecenia już w trakcie realizacji, rezerwacje produkcyjne, planowane dostawy, minima logistyczne)

Optymalizacja czasu związanego z zarzadzaniem personelem na produkcji

Przypisanie pracownika do wykonywanej czynności. Prosty dostęp do dokumentacji technicznej bezpośrednio na stanowisku produkcyjnym (kioski produkcyjne) Ewidencjonowanie prac produkcyjnych oraz poza produkcyjnych.

Optymalizacja wykorzystania dostępnych urządzeń

Możliwość planowania przeglądów i remontów urządzeń, analizowania kosztów napraw dla poszczególnych urządzeń, kontrola wykorzystania urządzeń. System zgłoszeń błędów i awarii z automatycznym tworzeniem zlecenia serwisowego oraz powiadomieniem personelu odpowiedzialnego za park maszynowy.

Odwzorowanie w systemie WAPRO Mag faktycznych etapów produkcji

Realne odzwierciedlenie procesów i statusów poszczególnych zleceń produkcyjnych z dokładnością do poszczególnych etapów w jednym kompleksowym systemie. Monitorowanie każdego zlecenia na dowolnym jego etapie w pełnym zakresie (kto i co robi na jakim urządzeniu i jak są zgłaszane problemy) Funkcjonalność analizowania możliwości produkcyjnych na wybrany dzień oraz prognozowania zapotrzebowania na produkty z eliminowaniem tzw. „pików” sprzedażowych.

 

Jeśli podane problemy dotyczą również twojej firmy prosimy o kontakt – omówimy i pokażemy w jaki sposób można je minimalizować lub zapobiegać ich powstawaniu. 

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner