Zaawansowany system produkcyjny

Moduł aktualnie w opracowaniu planowana data publikacji czwarty kwartał 2019
 
 
Dedykowany system do obsługi produkcji rozszerzający funkcjonalność systemu WAPRO MAG o obsługę półproduktów , planowanie produkcji, kontrole realizacji na poszczególnych etapach produkcji, obsługę linii i gniazd produkcyjnych. Zarządzanie dostępnymi zasobami dla produkcji w kontekście maszyn, urządzeń i pracowników. Obsługa w całości realizowana z poziomu programu WAPRO MAG ERP. System umożliwia indywidualne dostosowanie do profilu firmy za pomocą rozbudowanej konfiguracji i wykorzystania tzw. gniazd rozrzedzeń i dodatkowych raportów.
 

Główne moduły:

produkcja moduły

 

1. Generator zleceń produkcyjnych  

Moduł pozwalający na sprawne generowanie zleceń produkcyjnych wraz z zleceniami na półprodukty z uwzględnieniem aktualnych możliwości produkcyjnych (stany surowców, półproduktów, zamienników) oraz generowanie zamówień na elementy brakujące. 

 

generator zlecen

 

Główne elementy modułu: 

  • Przypisywanie zleceń do: gniazd lub linii produkcyjnych, pracowników, zasobów narzędzi i  maszyn.
  • Zarządzanie rezerwacjami na surowce w zleceniach produkcyjnych,
  • Planowanie czasu produkcji z uwzględnieniem dostępności posiadanych zasobów (maszyny, wolne linie, moce przerobowe, godziny pracy firmy).
  • Gniazdo rozszerzeń z możliwością oprogramowania na nietypowe generowanie definicji produktów.
  • Możliwość wyboru dostaw dla surowców i produktów (dodatkowo generowanie dla półproduktu zlecenia).
  • Obsługa technologi w zakresie podziału na etapy , zależności pracy na etapach, dostępność zasobów.
  • Automatyzacja generowania numeru serii i daty ważności.
  • generowanie zamówień na brakujące surowce.
  Generator Edycja zlecenia produkcyjnego produktu Generator Edycja zamówienia składnika Generator Edycja zlecenia produkcyjnego produktu 2

 

 

 

2. Zarządzanie produkcją 

Moduł do obsługi procesów związanych z zarządzaniem produkcją w tym:

 • Obsługa tzw. produkcji od tyłu (najpierw przyjecie produktu a następnie ewidencja zużytych surowców),
 • Zatwierdzanie poszczególnych etapów zlecenia,
 • Przypisywanie urządzeń i personelu do zleceń,
 • Przyjmowanie i ewidencjonowanie odpadów z produkcji,
 • Harmonogramowanie prac,

 3. Menadżer produkcji - menadżer realizacji zleceń

 Moduł obsługujący konfiguracje systemu, zarządzanie aktualnymi zleceniami produkcyjnymi z możliwością: 

  • Dynamicznej korekty składników -> dla RW,
  • Zmiany ilość dla RW ,prezentacji ilości pozostało,
  • Obsługa wielu dokumentów RW dla jednego zlecenia,
  • Dynamicznej korekta PW (ile produktu i jaki na PW),
  • Możliwość wystawienia kilku PW dla jednego zlecenia (partie produkcyjne, odpady z produkcji)
  • Obsługa zleceń od tyłu(najpierw przyjęcie gotowego produktu a następnie szacowanie wykorzystanych surowców),
  • Informacja o składnikach/produktach  dla zlecenia , ile pobrano i ile zostało do wydania (na czerwono, jeśli braki magazynowe),

 

Gniazda produkcyjne Ustawienia produkcji kalednarz wykluczeń Technologie produkcji gniazdo1 Urządzenia produkcyjne

4. POS Rejestracja etapów produkcji

Moduł obsługujący ekran dotykowy pracujący w trybie bankomatowym (brak kontrolek ekranowych okna Windows ) Pracownik po zalogowaniu się za pomocą identyfikatora lub kodu pin ma możliwość rozpoczynania, kończenia poszczególnych etapów (zdefiniowanych dla danego zlecenia produkcyjnego na podstawie przypisanej technologii) dla zleceń w obrębie etapów do których pracownik jest przypisany oraz zgłaszani predefiniowanych komunikatów (błędy w trakcie produkcji, informacje o przebiegu procesu produkcyjnego).

Możliwość opracowywania indywidualnych ekranów dostosowanych do specyfiki konkretnej firmy. 

 

 Funkcjonalność systemu:

 • Pełna integracja z programem WAPRO MAG,
 • Jednolity interfejs aplikacyjny,
 • Prezentacja danych związanych z produkcją w systemie WAPRO MAG,
 • Jedna baza danych dla programów WAPRO MAG i systemu produkcyjnego,
 • Obsługa półproduktów,
 • Generator zleceń produkcyjnych dla produktów i półproduktów powiązanych,
 • Dynamiczne definiowanie specyfikacji materiałowej,
 • Planowanie i zarządzanie produkcją w ramach możliwości materiałowych oraz terminowych,
 • Praca na zleceniach produkcyjnych (planowane, zatwierdzone, symulacja) – statusy zleceń,
 • Obsługa gniazd i linii produkcyjnych,
 • Praca na gniazdach produkcyjnych, Zlecenia przypisane do gniazda lub wielu gniazd dla różnych etapów produkcji,
 • Obsługa wieloetapowości produkcji. Start kolejnego etapu uzależniony od zakończenia poprzedniego lub bez konieczności. Powiązanie etapu z dokumentami RW i PW,
 • Rejestracja poszczególnych prac w ramach zlecenia , etapu ilość wytworzonych produktów przez pracowników,
 • Generowanie zamówień na brakujące surowce i półprodukty,
 • Rezerwowanie materiałów dla zleceń produkcyjnych,
 • Obsługa produkcji w tzw. modelu produkcja od tyłu.  PW->RW1+RW2,
 • Ponowna wycena powiązanych zleceń produkcyjnych RW1+RW2 = PW1+PW2+PW3,
 • Obsługa zwrotowi i odpadów z produkcji,
 • Obsługa gniazd rozszerzeń – indywidualne algorytmy generowania zleceń i realizacji zadań,
 • Konsola produkcyjna (monitor o dużej przekątnej obrazu z prezentacją aktualnie realizowanych zleceń i ich postępu),
 • Wspólny moduł uprawnień z programem WAPRO MAG,
 • Obsługa raportowania produkcji i możliwość dołączania dodatkowych indywidualnych raportów w technologio Crystal Reports,
 • Zapotrzebowanie materiałów dla zlecenia,
 • Integracja z systemem WMS (wydania i przyjęcia z produkcji). Domyślnie PW z produkcji z odłożonym czasem oraz gotowe do przyjęcia,
 • Graficzna prezentacja aktualnych zleceń - planowanie możliwości produkcyjnych (symulacja),
 • Aplikacja POS dla rejestracji zadań przez operatorów i pracowników,
 • Zarządzanie nad zasobami maszyn i personelu, powiązanie zasobów z etapami zleceń produkcyjnych,
 

Korzyści z wdrożenia:

 • Zaawansowane modelowanie procesów produkcyjnych, 
 • Kontrola nad poszczególnymi etapami produkcji,
 • kontrola dostępności surowców i półproduktów, 
 • Kontrola pracowników produkcyjnych,
 • Odwzorowanie w systemie WAPRO faktycznych etapów produkcji,

Technologia:

Aplikacja okienkowa, napisana w języku C#. Oparta na technologii .NET Framework 4.0.. dla platformy Windows

Wymagania:

 • NET Framework 4.61
 • WAPRO MAG Prestiż Plus od wersji 8.5.x
 • Windows 8/ Windows 10
 • MS SQL w wariancie Expres (sugerowany wariant - min.standard)