Dokumenty magazynowe

Parent Previous Next


Pomoc Systemu Produkcja


Dokumenty magazynowe

W oknie tym, dostępne są wszystkie wygenerowane, w czasie produkcji, dokumenty magazynowe. Dokumenty te tworzą się automatycznie (według wybranej strategii w ustawieniach produkcji, w PRO Managerze) lub można je utworzyć ręcznie. 
- Dla wybranej strategii "Przychód i rozchód" lub "Tylko przychód", jeżeli zlecenie produkcyjne ma status Zrealizowane (Z), to po usunięciu dokumentu PW jego status zmieni się na Realizacja częściowa (Z), a ilość wyprodukowano się wyzeruje. Jeżeli zlecenie ma status Częściowo zrealizowane (C) i użytkownik doda dokument PW, na ilość co najmniej równą ilości do produkcji, status zlecenia zmieni się na Zrealizowane (Z).

- Dla wybranej strategii "Tylko rozchód", w przypadku startowania/kończenia etapów ręcznie, należy podać ilość wyprodukowaną dla produktu oraz wymaganych artykułów pochodnych, jednak pomimo tego, dokumenty przychodowe nie wygenerują się automatycznie.

- Dla wybranej strategii "Tylko rozchód" lub "Brak", po wykonaniu wszystkich etapów produkcji, zlecenie produkcyjne zmieni status na Zamknięte (Y) (aby je ponownie zrealizować, należy je przekazać do realizacji, następnie uzupełnić ilość do produkcji). Natomiast jeżeli użytkownik doda dokumenty magazynowe ręcznie, status zlecenia zmieni się na Realizacja częściowa (C) lub Zrealizowane (Z).Przyciski dostępne w zakładce dokumentów magazynowych:


Okno dokumentów magazynowych można odpiąć/przypiąć za pomocą ikony pinezki.