Dokumenty magazynowe

Parent Previous Next


Pomoc Systemu Produkcja


Dokumenty magazynowe

W oknie tym, dostępne są wszystkie wygenerowane, w czasie produkcji, dokumenty magazynowe. Dokumenty te tworzą się automatycznie (według wybranej strategii w ustawieniach produkcji, w PRO Managerze) lub można je utworzyć ręcznie. 
- Dla wybranej strategii "Przychód i rozchód" lub "Tylko przychód", jeżeli zlecenie produkcyjne ma status Zrealizowane (Z), to po usunięciu dokumentu PW jego status zmieni się na Realizacja częściowa (Z), a ilość wyprodukowano się wyzeruje. Jeżeli zlecenie ma status Częściowo zrealizowane (C) i użytkownik doda dokument PW, na ilość co najmniej równą ilości do produkcji, status zlecenia zmieni się na Zrealizowane (Z).

- Dla wybranej strategii "Tylko rozchód", w przypadku startowania/kończenia etapów ręcznie, należy podać ilość wyprodukowaną dla produktu oraz wymaganych artykułów pochodnych, jednak pomimo tego, dokumenty przychodowe nie wygenerują się automatycznie.

- Dla wybranej strategii "Tylko rozchód" lub "Brak", po wykonaniu wszystkich etapów produkcji, zlecenie produkcyjne zmieni status na Zamknięte (Y) (aby je ponownie zrealizować, należy je przekazać do realizacji, następnie uzupełnić ilość do produkcji). Natomiast jeżeli użytkownik doda dokumenty magazynowe ręcznie, status zlecenia zmieni się na Realizacja częściowa (C) lub Zrealizowane (Z).Przyciski dostępne w zakładce dokumentów magazynowych:


Sposób ustawienia bilansowania dokumentów po jednostkach bilansowych:

1. W MAGu należy stworzyć kartoteki na artykuły, które będą produkowanymi materiałami.

2. Do każdego z materiałów należy przypisać dodatkową jednotę bilansową (np. kg, cm, l) oraz przelicznik, według którego będzie przeliczana wartość poszczególnego zwróconego składnika/produktu.

3. W PRO Ustawienia artykułu ustawić poprzednio wybraną jednostkę jako jednostkę bilansową dla wszystkich składników i produktów, które będą ustawione jako zwrot składnika oraz produkowanym artykułem. (Usługi produkcyjne nie wymagają ustawienia jednostki bilansowej)

4. W PRO Manager należy dodać technologie z wyceną produktu ustawioną jako "Bilansowa". Wartość wszystkich dodanych składników w wariancie lub technologii będzie uwzględniona podczas bilansowania dokumentu.

5. W zakładce artykułów pochodnych należy dodać wcześniej utworzone artykuły z dodaną jednostką bilansową, a typ artykułu musi być ustawiony jako zwrot składnika.

6. W PRO Generatorze zleceń należy stworzyć zlecenie produkcyjne na produkt lub usługę produkcyjną w wcześniej stworzonej technologii.

7. W PRO Zarządzanie dokument ZLM należy przekazać do produkcji, wybierając składniki i artykuły pochodne w zależności od wybranych strategi rozchodowania.

8. Po zakończeniu wszystkich etapów zlecenia można zbilansować dokumenty magazynowe.


Sposób bilansowania dokumentów po jednostce produkcyjnej:

1. W MAGu należy stworzyć kartoteki na artykuły, które będą produkowanymi materiałami.

2. Każdy z materiałów i produkt muszą posiadać tą sama jednostkę produkcyjną (np. szt, kg, l).

3. W PRO Manager należy dodać technologie z wyceną produktu ustawioną jako "Bilansowa". Wartość wszystkich dodanych składników w wariancie lub technologii będzie uwzględniona podczas bilansowania dokumentu.

4. W zakładce artykułów pochodnych należy dodać wcześniej utworzone artykuły, a typ artykułu musi być ustawiony jako zwrot składnika.

5. W PRO Generatorze zleceń należy stworzyć zlecenie produkcyjne na produkt lub usługę produkcyjną w wcześniej stworzonej technologii.

6. W PRO Zarządzanie dokument ZLM należy przekazać do produkcji, wybierając składniki i artykuły pochodne w zależności od wybranych strategi rozchodowania.

7. Po zakończeniu wszystkich etapów zlecenia można zbilansować dokumenty magazynowe.


Przykład sposobu obliczania przelicznika:

1. Składnik który będzie dzielony to pręt o długości 100cm.

2. Pręt 100cm mieści się 1 raz w całym składniku czyli: 1 / 100cm = 0.01

3. Będzie on cięty na kawałki o długość 50cm, 20cm i 10cm.

4. Pręt 50cm mieści się 2 razy w całym składniku czyli: 2 / 100cm = 0.02

5. Pręt 20cm mieści się 5 razy w całym składniku czyli: 5 / 100cm = 0.05

6. Pręt 10cm mieści się 10 razy w całym składniku czyli: 10 / 100cm = 0.1


Przykłady, w jaki sposób bilansowane są dokumenty magazynowe:

Przykład 1: Bilansowanie usługi produkcyjnej z przypisaną jednostką bilansową. 

 Składniki

 Suma rozchodów (netto)

 Produkty/Zwroty składnika

Ilość

Przelicznik

 %

 Jednostka produkcyjna

 Jednostka bilansowa

Suma przychodów (netto)

Pręt 100cm

100zł

Pręt 50cm

1

0.0200

50%

szt.

cm

50złPręt 20cm

2

0.0500

20%

szt.

cm

40zł

 

   

Pręt 10cm

1

0.1000

10%

szt.

cm

10złUsługa cięcia

1

-

-

szt.

-

-


1. Technologia posiada skonwertowaną usługę cięcia, z przypisanym składnikiem "Pręt 100cm" oraz zwrotami składników "Pręt 50cm", "Pręt 20cm" i"Pręt 10cm".

2. Podczas produkcji rozstaje rozchodowana 1szt. składnika na dokumencie RW w kwocie 100zł.

3. Składnik zostaje pocięty na 4 części. Jedną sztukę pręta 50cm, dwie sztuki 20cm oraz jedną sztukę 10cm.

4. Zostaje utworzony dokument PW na zwrot składników.

5. Podczas bilansowania dokumentu, wartość pojedynczego zwróconego składnika wynika z przelicznika ustawionego na innej jednostce artykułu (jednostce bilansowej).


Przykład 2: Bilansowanie usługi produkcyjnej z przypisaną jednostką bilansową z częścią składnika jako odpad produkcyjny. 

 Składniki

 Suma rozchodów (netto)

 Produkty/Zwroty składnika

Ilość

Przelicznik

 %

 Jednostka produkcyjna

 Jednostka bilansowa

Suma przychodów (netto)

Pręt 100cm

100zł

Pręt 50cm

1

0.0200

62,5%

szt.

cm

62,50złPręt 20cm

1

0.0500

25%

szt.

cm

25zł

 

   

Pręt 10cm

1

0.1000

12.5%

szt.

cm

12,50złUsługa cięcia

1

-

-

szt.

-

-


1. Technologia posiada skonwertowaną usługę cięcia, z przypisanym składnikiem "Pręt 100cm" oraz zwrotami składników "Pręt 50cm", "Pręt 20cm" i"Pręt 10cm".

2. Podczas produkcji rozstaje rozchodowana 1szt. składnika na dokumencie RW w kwocie 100zł.

3. Składnik zostaje pocięty na 3 części. Po jednej sztuce pręta 50cm, 20cm oraz 10cm.

4. Zostaje utworzony dokument PW na zwrot składników.

5. Podczas bilansowania dokumentu, wartość pojedynczego zwróconego składnika wynika z przelicznika ustawionego na innej jednostce artykułu (jednostce bilansowej).


Przykład 3: Bilansowanie usługi produkcyjnej bez przypisanej jednostki bilansowej. 

 Składniki

 Suma rozchodów (netto)

 Produkty/Zwroty składnika

Ilość

Przelicznik

 %

 Jednostka produkcyjna

 Jednostka bilansowa

Suma przychodów (netto)

Pręt 100cm

100zł

Pręt 50cm

1

-

25%

szt.

-

25złPręt 20cm

2

-

50%

szt.

-

50zł

 

   

Pręt 10cm

1

-

25%

szt.

-

25złUsługa cięcia

1

-

-

szt.

-

-


1. Technologia posiada skonwertowaną usługę cięcia, z przypisanym składnikiem "Pręt 100cm" oraz zwrotami składników "Pręt 50cm", "Pręt 20cm" i"Pręt 10cm".

2. Podczas produkcji rozstaje rozchodowana 1szt. składnika na dokumencie RW w kwocie 100zł.

3. Składnik zostaje pocięty na 4 części. Jedną sztukę pręta 50cm, dwie sztuki 20cm oraz jedną sztukę 10cm.

4. Zostaje utworzony dokument PW na zwrot składników.

5. Podczas bilansowania dokumentu, wartość zwróconych składników wynika z sumy rozchodów, podzielonych przez ilość zwróconych składników.


Przykład 4: Bilansowanie produktu z przypisaną jednostką bilansową. 

 Składniki

 Suma rozchodów (netto)

 Produkty/Zwroty składnika

Ilość

Przelicznik

 %

 Jednostka produkcyjna

 Jednostka bilansowa

Suma przychodów (netto)

Pręt 100cm

50zł

Pręt 50cm

0

0.0200

-

szt.

cm

-

Energia

50zł

Pręt 20cm

2

0.0500

40%

szt.

cm

40zł

 

   

Pręt 10cm

1

0.1000

10%

szt.

cm

10złProdukt

1

0.0200

50%

szt.

cm

50zł


1. Technologia na produkt, z przypisanym składnikiem "Pręt 100cm" i "Energią" oraz zwrotami składników "Pręt 50cm", "Pręt 20cm" i"Pręt 10cm".

2. Podczas produkcji rozstaje rozchodowana 1szt. pręta 100cm i energii na dokumencie RW o łącznej wartości 100zł.

3. Składnik zostaje pocięty na 4 części. Dwie sztuki 20cm, jedną sztukę 10cm oraz zostaje stworzony produkt.

4. Zostaje utworzony dokument PW na zwrot składników oraz produkt.

5. Podczas bilansowania dokumentu, wartość zwróconych składników oraz produktu wynika z przelicznika ustawionego na innej jednostce artykułu (jednostce bilansowej).


Przykład 5: Bilansowanie produktu bez przypisanej jednostki bilansowej. 

 Składniki

 Suma rozchodów (netto)

 Produkty/Zwroty składnika

Ilość

Przelicznik

 %

 Jednostka produkcyjna

 Jednostka bilansowa

Suma przychodów (netto)

Pręt 100cm

100zł

Pręt 50cm

0

-

-

szt.

-

-Pręt 20cm

2

-

50%

szt.

-

50zł

 

   

Pręt 10cm

1

-

25%

szt.

-

25złProdukt

1

-

25%

szt.

-

25zł


1. Technologia na produkt, z przypisanym składnikiem "Pręt 100cm" oraz zwrotami składników "Pręt 50cm", "Pręt 20cm" i"Pręt 10cm".

2. Podczas produkcji rozstaje rozchodowana 1szt. składnika na dokumencie RW w kwocie 100zł.

3. Składnik zostaje pocięty na 4 części. Dwie sztuki 20cm, jedną sztukę 10cm oraz zostaje stworzony produkt.

4. Zostaje utworzony dokument PW na zwrot składników oraz produkt.

5. Podczas bilansowania dokumentu, wartość zwróconych składników/produktu wynika z sumy rozchodów, podzielonych przez ilość zwróconych składników.Okno dokumentów magazynowych można odpiąć/przypiąć za pomocą ikony pinezki.