Okno dodawania/poprawiania pozycji dokumentu

Parent Previous Next


Pomoc Systemu Produkcja


Okno dodawania/poprawiania pozycji dokumentu magazynowego


Zakładka "Dane podstawowe":


Zakładka "Dane dodatkowe":

Dostępna tylko dla dokumentów przychodowych.


Przyciski dostępne w oknie: