Okno dodawania/poprawiania wariantu produkcji

Parent Previous Next


Pomoc Systemu Produkcja


Okno dodawania/poprawiania wariantu produkcji

Funkcjonalność umożliwia dodanie nowego wariantu produkcji lub poprawę już istniejącego. Wszystkie nowo dodane lub poprawione warianty są widoczne również od strony definicji produktu w WAPRO Mag oraz są możliwe do wyboru w technologii produkcji i na etapie generowania zlecenia produkcyjnego w module PRO Generator Zleceń. Dzięki temu możliwe jest sprawne definiowane nowych wariantów produkcji lub ich poprawa w systemie Produkcja, bez konieczności wchodzenia w poprawę produktu w kartotece asortymentów, w WAPRO Mag.

Dodanie lub poprawa wariantu produkcji możliwa jest również od strony dodawania zlecenia produkcyjnego w module PRO Generator Zleceń.