System rezerwacji

Previous Next


Pomoc Systemu Produkcja


System rezerwacji

W systemie Produkcja istnieje możliwość rezerwowania składników, potrzebnych do produkcji danego produktu. 

Uwaga! Rezerwacja w systemie Produkcja nie jest połączona z rezerwacją w WAPRO Mag. Jest to tzw. rezerwacja miękka. Nie wpływa ona na stany magazynowe oraz na wartość ilości dostępnej składnika. Oznacza to, że jest możliwość rozchodowania danego składnika w WAPRO Mag, który w systemie Produkcja jest zarezerwowany.


Po dodaniu zlecenia w module PRO Generator Zleceń, automatycznie jest nadawana rezerwacja na składniki (jeżeli została zaznaczona opcja „Rezerwacja składników”) w ilości wymaganej do produkcji lub ilości, jaka jest dostępna danego składnika. Rezerwacje te nie są rezerwacją z konkretnej dostawy, ale rezerwacją ogólnej ilości dostępnej na danym artykule*.

Ilość dostępna na danym artykule zwiększa się po przyjęciu dostawy na dany składnik. W takim przypadku rezerwacja jest nakładana na wygenerowane zlecenia, w następującej kolejności:
- jako pierwsze, rezerwowane są składniki z dostawy na zlecenie, którego priorytet jest oznaczony, odpowiednio, jako "Wysoki", "Średni" i "Niski";

- jeżeli zlecenia mają ten sam priorytet, pod uwagę brana jest data zlecenia produkcyjnego - od najwcześniejszej;

- jeżeli zlecenia mają ten sam priorytet i datę zlecenia produkcyjnego, znaczenie ma kolejność dodania zlecenia - od najwcześniejszego.


Rezerwacje są nakładane na daną pozycję, w module PRO Generator Zleceń, podczas wypisywania zlecenia produkcyjnego. Nie są one nakładane na usługi. Po wygenerowaniu ZLMa, rezerwacja zmienia się na rezerwację zlecenia produkcyjnego w Magu. Natomiast jeśli dodano zlecenie produkcyjne w Magu, nie ma nałożonej żadnej rezerwacji na składniki produktu. W takim przypadku, następuje ona po uruchomieniu modułu PRO Zarządzanie produkcją i kliknięciu "Przelicz rezerwację" lub "Do produkcji", lub "Popraw" i następnie "Zatwierdź".


W Systemie Produkcja występują następujące oznaczenia dostępności składników:

Rezerwacje składników oznaczone są następująco:


*Ilość dostępna do rezerwacji = Stan w Magu - Rezerwacje w Magu - Rezerwacje pozycji w PRO Generator Zleceń - Rezerwacje ZLMów w Magu