Etykiety

Parent Previous Next


Pomoc Systemu Produkcja


Etykiety

Okno Etykiety przedstawia listę etykiet do druku, dla pozycji produktu, pół-produktu, odpadu lub zwrotu składnika, które znajdują się na danym etapie produkcji.

Bez utworzonych dokumentów magazynowych na produkt, pół-produkt, odpad i zwrot składnika, na liście widoczne są tylko pozycje dla produktu w kontekście zlecenia produkcyjnego. Po dodaniu dokumentów magazynowych na poszczególne typy pojawią się dla nich etykiety. Ponadto, po utworzeniu dokumentu PW na produkt zostaną ukryte szablony etykiet w kontekście ZLM, a pojawią się te w kontekście PW (aby uniknąć zdublowanych etykiet, który w tym przypadku są tymi samymi).

Do wydruku pojawią się szablony etykiet zdefiniowane dla danego typu artykułu oraz o typie "Ogólny". Jeżeli zlecenie ma przypisanego kontrahenta, który jest również przypisany pod daną etykietę, na liście wyświetli się tylko ten szablon (jeżeli istnieje dokument odpowiadający typowi zdefiniowanego szablonu).

Jeżeli pozycja produktu na dokumencie PW posiada kody egzemplarzowe, a w szablonach etykiet zdefiniowano pozycję dla nich, po wybraniu takiej etykiety i kliknięciu 'Drukuj' pojawi się okno wyboru kodów egzemplarzowych zdefiniowanych dla danego produktu. Po ich zaznaczeniu wydrukuje się tyle etykiet, ile kodów zaznaczono wraz z ich wartością w zdefiniowanym polu na szablonie. Zaznaczając checkboxy istnieje możliwość wydrukowania wielu etykiet jednocześnie z tą różnicą, że nie będzie możliwości wyboru kodu kreskowego artykułu (zostanie wybrany domyślny kod) oraz nie będzie możliwości wyboru ilości etykiet do druku (zostanie wydrukowana tylko jedna etykieta). Uwaga! zaznaczenie jednego checkboxa również będzie skutkowało uruchomieniem wydruku w kontekście wielu etykiet, co spowoduje brak możliwości wyboru kodu kreskowego i ilości etykiet. Aby mieć taka możliwość należy zaznaczyć szablon bez zaznaczania checkboxa.


Na pozycji wyświetlane są:


Przyciski dostępne w oknie:


Okno z listą kodów kreskowych artykułu:

Na pozycji wyświetlane są:


Okno z liczbą etykiet do wydruku:


Okno wyboru kodów egzemplarzowych: