Menu etapu

Parent Previous Next


Pomoc Systemu Produkcja


Menu etapu

Na ekranie Menu etapu, przy pomocy przycisków widocznych poniżej, jest możliwość zarządzania danym etapem produkcji.

Wykrzyknikiem oznaczone są kafelki, które wymagają wprowadzenia danych. W nawiasach widoczna jest ilość pozycji, jaka będzie się znajdowała na liście, po uruchomieniu danego okna.


Przyciski i opcje dostępne na pierwszym ekranie Menu etapu:


Po kliknięciu paska ze strzałką, widocznego po prawej stronie ekranu, otwiera się druga strona z przyciskami.


Przyciski i opcje dostępne na drugim ekranie Menu etapu: