Menu etapu

Parent Previous Next


Pomoc Systemu Produkcja


Menu etapu

Na ekranie Menu etapu, przy pomocy przycisków widocznych poniżej, jest możliwość zarządzania danym etapem produkcji. 

Wykrzyknikiem oznaczone są kafelki, które wymagają wprowadzenia danych. W nawiasach widoczna jest ilość pozycji, jaka będzie się znajdowała na liście, po uruchomieniu danego okna.


Przyciski i opcje dostępne na ekranie Menu etapu:


Po kliknięciu paska ze strzałką, widocznego po prawej stronie ekranu, otwiera się podgląd niezbędnych informacji, dotyczących danego etapu zlecenia produkcyjnego.


Przyciski i opcje dostępne na ekranie informacji o etapie:


W sekcji "Etapy" widoczna jest lista wszystkich etapów danego zlecenia produkcyjnego wraz z ich statusem, czasem realizacji i czasem modelowym.

Jeżeli czas realizacji będzie dłuższy niż czas modelowy, widoczny będzie etap wg. schematu:
1. Nazwa etapu (status etapu) czas realizacji > czas modelowy

Jeżeli czas realizacji będzie krótszy niż czas modelowy, widoczny będzie etap wg. schematu:

2. Nazwa etapu (status etapu) czas realizacji < czas modelowy

Jeżeli czas realizacji będzie równy czasowi modelowemu, widoczny będzie etap wg. schematu:

3. Nazwa etapu (status etapu) czas realizacji = czas modelowy

Jeżeli etap nie ma czasu realizacji, widoczny będzie etap wg. schematu:

4. Nazwa etapu (status etapu) czas modelowy