Okno aplikacji zewnętrznych

Parent Previous Next


Pomoc Systemu Produkcja


Okno aplikacji zewnętrznych

Aplikacje zewnętrzne są mechanizmem, pozwalającym podczas wykonywania etapu w module PRO POS, uruchomić inną aplikację.Przyciski dostępne w oknie aplikacji zewnętrznych: