Okno kategorii artykułów

Parent Previous Next


Pomoc Systemu Produkcja


Okno kategorii artykułów

Okno kategorii artykułów pozwala na zdefiniowanie domyślnych ustawień dla generowania dat ważności, numerów serii oraz kodów egzemplarzowych. Ustawienia te będą używane w modułach: PRO Generator Zleceń, PRO Zarządzanie Produkcją oraz PRO POS.


W tabeli okna kategorii artykułów znajdują się następujące kolumny:


Przyciski dostępne w oknie kategorii artykułów: