Urządzenia produkcyjne

Parent Previous Next


Pomoc Systemu Produkcja


Urządzenia produkcyjne

Urządzenia produkcyjne to funkcjonalność umożliwiająca określenie, jakie urządzenia są stosowane w całym procesie produkcji. Z poziomu tej funkcjonalności możliwe jest przypisanie ich do odpowiednich gniazd oraz przypisanie im kompetencji, jakie powinni posiadać pracownicy, aby móc obsługiwać dane urządzenie. Urządzenie dodane do gniazda produkcyjnego jest następnie przypisywane (ręcznie lub automatycznie) do etapu produkcji w PRO Zarządzanie Produkcją.


Okno urządzeń produkcyjnych przedstawia listę urządzeń, używanych w procesie produkcji. Na liście widoczne są tylko te urządzenia, które mają przypisaną rolę kontrahenta "Produkcja". Rola ta, jest automatycznie przypisywana do urządzenia podczas dodawania go w Managerze. Natomiast w przypadku dodawania urządzenia od strony WAPRO Mag, należy mu przypisać rolę "Produkcja" - inaczej, nie będzie on widoczny w Managerze.


W tabeli głównego okna urządzeń produkcyjnych znajdują się następujące kolumny:


Dostępne funkcje pomocnicze:


Dostępne przyciski w oknie urządzeń produkcyjnych:Spis treści:

  1. Okno dodawania/poprawiania urządzenia
  2. Okno dodawania/poprawiania gniazda
  3. Okno dodawania/poprawiania kompetencji