Technologie produkcji

Parent Previous Next


Pomoc Systemu Produkcja


Technologie produkcji

Technologia jest to uporządkowany zbiór czynności zmieniających właściwości fizyczne lub chemiczne przedmiotów. Proces technologiczny razem z czynnościami pomocniczymi (np. przemieszczanie materiału) stanowią proces produkcyjny, w wyniku którego otrzymywany jest produkt.

Technologie produkcji to funkcjonalność, która pozwala na dokładne określenie działań związanych z procesem produkcji, którego celem jest wyprodukowanie danego wariantu produktu. M.in. możliwość wyszczególnienia dowolnej ilości dokładnych etapów produkcji danej technologii oraz przypisanie im gniazd produkcyjnych czy określenie, które składniki będą używane w danym etapie - pomoże, uporządkuje oraz usprawni cały proces produkcyjny. Ponadto, jest możliwość zdefiniowania artykułów pochodnych (odpadów i/lub pół-produktów), które są wytwarzane na konkretnym etapie produkcji, czego nie ma w WAPRO Mag.

UWAGA! Bez skonfigurowanej Technologii produkcji nie ma możliwości wyprodukowania produktu w systemie Produkcja.


Kierunek konfiguracji artefaktów w systemie Produkcja, aby poprawnie skonfigurować Technologię produkcji:

1. Zdefiniowanie Słownika z uwagami (krok opcjonalny, niewymagany).

2. Zdefiniowanie Kompetencji.

3. Dodanie Kompetencji do Pracowników.

4. Dodanie Urządzeń produkcyjnych.

5. Dodanie Gniazd produkcyjnych.

6. Dodanie Technologii produkcji.Powyższy diagram przedstawia artefakty niezbędne do poprawnego skonfigurowania Technologii produkcji oraz ich zależności.

Wariant produkcyjny (N) ---> (1) TECHNOLOGIA PRODUKCJI: Wiele wariantów może być przypisanych do jednej technologii produkcji.

TECHNOLOGIA PRODUKCJI (1) ---> (N) Etap produkcji: Jedna technologia produkcji może posiadać wiele etapów.

Etap produkcji (1) ---> (1) Gniazda produkcyjne: Do jednego etapu może być przypisane jedno gniazdo produkcyjne.

Gniazdo produkcyjne (N) <---> (M) Urządzenie produkcyjne: Wiele gniazd produkcyjnych może mieć przypisanych wiele urządzeń produkcyjnych. Wiele urządzeń produkcyjnych może mieć przypisanych wiele gniazd produkcyjnych.

Urządzenie produkcyjne (M) <---> (N) Kompetencja: Wiele urządzeń produkcyjnych może mieć przypisanych wiele kompetencji. Wiele kompetencji może mieć przypisanych wiele urządzeń produkcyjnych.

Kompetencja (N) <---> Pracownik: Wiele kompetencji może być przypisanych do wielu pracowników. Wielu pracowników może być przypisanych do wielu kompetencji.


Główne okno technologii produkcji przedstawia listę technologii, do których można przypisać warianty produktów.


W tabeli głównego okna technologii znajdują się następujące kolumny:

Zakładka "Technologie:

Zakładka "Warianty":

Zakładka "Szablony etykiet":


Dostępne funkcje pomocnicze w oknie technologii produkcji:


Dostępne przyciski w oknie technologii produkcji:Spis treści:

  1. Okno dodawania/poprawiania technologii
  2. Okno dodawania/poprawiania etapu
  3. Okno nazw etapów
  4. Okno nazw czynności
  5. Okno dodawania/poprawiania pola dodatkowego
  6. Okno ustawień wariantu
  7. Okno dodawania/poprawiania składnika
  8. Okno dodawania/poprawiania artykułu pochodnego
  9. Okno poprawiania czasu etapu
  10. Okno ustawień szablonów etykiet