Okno dodawania/poprawiania szablonu

Parent Previous Next


Pomoc Systemu Produkcja


Okno dodawania/poprawiania szablonu

Zakładka „Dane podstawowe”:

Wersja szablonu zostaje zwiększona, aby zachować dane dla wygenerowanego artykułu. Nie ma możliwości usunięcia szablonu, którego użyto do dodania pozycji z szablonu, do zamówienia i tym samym, do wygenerowania artykułu.

       W nawiasach mogą się znaleźć tylko nazwy parametrów, zdefiniowane dla danego artykułu, do którego jest dodawany/poprawiany szablon.

Przykład: 

W zakładce "Parametry" określono poniższe parametry:

Dlugosc, Glebokosc (typ własny) oraz Drewno (typ wyróżnik).

Nazwa artykułu: Półka ścienna [Dlugosc]x[Glebokosc] Materiał: {Drewno}

Podczas dodawania pozycji z szablonu do zamówienia, dla parametrów określono następujące wartości: Dlugosc=100cm, Glebokosc=30cm.

Oznacza to, że nazwa wygenerowanego artykułu będzie brzmiała: Półka ścienna 100x30 Materiał: Drewno.


Zakładka „Parametry”:


Przyciski dostępne w zakładce „Parametry”: