Szablony artykułów

Parent Previous Next


Pomoc Systemu Produkcja


Szablony artykułów

Szablony artykułów to funkcjonalność umożliwiająca utworzenie szablonu, dla konkretnych wariantów produktów, które następnie służą do wygenerowania nowego artykułu (PRO Generator Artykułu). Na podstawie parametrów i wzorów, czy warunków im przypisanych, istnieje możliwość budowania indywidualnych wariantów artykułów pod produkcję, o niestandardowych wartościach, ściśle pod zamówienie klienta.


Główne okno szablonów artykułów wzorcowych przedstawia listę produktów, które w nazwie posiadają słowo „Wzorcowy” oraz ich warianty, które nie są zablokowane w kartotece asortymentów, w WAPRO Mag, a ich zdefiniowana ilość jest równa 1. Wszystkie te informacje są automatycznie pobierane z kartoteki asortymentów, z WAPRO Mag.


Aby usunąć widoczność nieużywanych szablonów należy w WAPRO Mag zablokować wariant produktu wzorcowego. Wariant można ponownie odblokować, a wcześniejsze wersję szablonu zostaną przywrócone.


Główne okno szablonów przedstawia tabelę, w której znajdują się następujące kolumny:


Dostępne funkcje pomocnicze:


Dostępne przyciski w oknie szablonów artykułów wzorcowych:Spis treści:

  1. Okno dodawania/poprawiania szablonu
  2. Okno predefiniowanych cen
  3. Okno dodawania/poprawiania parametru