Gniazda produkcyjne

Parent Previous Next


Pomoc Systemu Produkcja


Gniazda produkcyjne

Gniazdo produkcyjne - termin odnoszący się do grupy procesów – stanowisk i maszyn, które są ustawione obok siebie realizując zadania dla kolejnych etapów produkcji (lub usługi). Gniazdo produkcyjne może być ułożone technologicznie, na zasadzie podobieństwa wykonywanych operacji lub zgodnie ze strukturą przedmiotową, inaczej mówiąc, zgodnie ze strumieniem wartości danej grupy produktów. Zasada przedmiotowej organizacji gniazd produkcyjnych pozwala na realizację przepływu jednej sztuki produktu i eliminację zbędnego transportu. 


Gniazda produkcyjne to funkcjonalność umożliwiająca określenie stanowisk, na których wykonywane są poszczególne etapy produkcji. Każde gniazdo jest ściśle związane ze wszystkimi urządzeniami, które znajdują się w jego obrębie lub wymaganymi kompetencjami. Do jednego gniazda można przypisać wiele urządzeń i kompetencji. Następnie urządzenia są przypisywane (ręcznie lub automatycznie) do danego etapu produkcji w PRO Zarządzanie Produkcją i/lub w PRO POS. Natomiast w przypadku, gdy zasobem gniazda są kompetencje - takiego wymogu nie ma.


W tabeli głównego okna gniazd produkcyjnych znajdują się następujące kolumny:


Dostępne funkcje pomocnicze:


Dostępne przyciski w oknie gniazd produkcyjnych:Spis treści:

  1. Okno dodawania/poprawiania gniazda
  2. Okno dodawania/poprawiania urządzenia