Zamówienia do dostawcy

Parent Previous Next


Pomoc Systemu Produkcja


Zamówienia do dostawcy

Okno przedstawia listę niezrealizowanych zamówień do dostawców na dany składnik. 

Uwaga! Na liście nie wyświetlają się zamówienia do dostawców, które są w buforze zamówień.Pod tabelą, pogrubioną czcionką, znajduje się podsumowanie zamówionych ilości składnika.

Okno zamówień do dostawców można odpiąć/przypiąć za pomocą ikony pinezki.