Dostawy

Parent Previous Next


Pomoc Systemu Produkcja


Dostawy

Okno przedstawia listę dostaw na dany składnik o konkretnym numerze serii, w kontekście magazynu, na którym znajduje się dany składnik. Aby wybrać ilość składnika z dostawy, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybraną dostawę i kliknąć "Wybierz ilość z dostawy". Ilość składnika można wybrać z kilku dostaw (suma ilości nie może przekraczać wymaganej ilości do produkcji). Nie ma możliwości wyboru tylko części ilości składnika z dostawy. 
W górnej części okna znajduje się podsumowanie ilości jaką wybrano z dostawy w stosunku do ilości wymaganej.

Przykład: Jeżeli wymagana ilość składnika do produkcji wynosi 0,1kg, a z jednej z dostaw wybierzemy ilość 0,005kg, będzie widoczna informacja "Dostawy 0,005/0,1kg". Okno dostaw można odpiąć/przypiąć za pomocą ikony pinezki.