Okno dodawania/poprawiania zlecenia prod.

Parent Previous Next


Pomoc Systemu Produkcja


Okno dodawania/poprawiania pozycji zlecenia

Zakładka "Ogólne":


Przyciski zakładki "Ogólne":


Zakładka "Pozostałe":


Zakładka "Uwagi":


Zakładka "Opis":


Zakładka "Załączniki":


Przyciski dostępne w zakładce "Załączniki":


Przyciski dostępne w oknie: