Główne funkcje

Główne funkcjonalności systemu:

 • Pełna integracja z programem WAPRO Mag.
 • Jednolity interfejs aplikacyjny.
 • Prezentacja danych związanych z produkcją w systemie WAPRO Mag.
 • Jedna baza danych dla programów WAPRO Mag i systemu produkcyjnego.
 • Obsługa półproduktów.
 • Generowanie kartotek produktów na podstawie definiowanych formularzy.
 • Możliwość weryfikacji historii surowców i półproduktów w procesie produkcyjnym (Traceability – zdolność wyśledzenia, weryfikowalność). 
 • Generator zleceń produkcyjnych dla produktów i półproduktów powiązanych.
 • Planowanie i zarządzanie produkcją w ramach możliwości materiałowych oraz terminowych.
 • Obsługa gniazd produkcyjnych. Zlecenia przypisane do gniazda lub wielu gniazd dla różnych etapów produkcji.
 • Obsługa wieloetapowości produkcji. Start kolejnego etapu uzależniony od zakończenia poprzedniego lub bez konieczności.
 • Obsługa zmianowości i kalendarzy pracowników (urlopy, nieobecności, praca po godzinach).
 • Analiza wydajności pracowników i utrzymania norm czasowych produkcji dla poszczególnych zleceń.
 • Powiązanie etapu z generowaniem dokumentów magazynowych.
 • Obsługa partii produkcyjnych dla zleceń i cykli produkcyjnych.
 • Rejestracja poszczególnych prac w ramach zlecenia, etapu, ilość wytworzonych produktów przez pracowników.
 • Generowanie zamówień na brakujące surowce i półprodukty.
 • Rezerwowanie materiałów dla zleceń produkcyjnych (tzw. miękka rezerwacja).
 • Rozliczanie produkcji w tzw. modelu „produkcja od tyłu”, rozliczenie dokumentów po zakończeniu produkcji.
 • Obsługa rozliczenia produkcji w wycenie ewidencyjnej i bilansowej.
 • Ponowna wycena powiązanych zleceń produkcyjnych RW1+RW2 = PW1+PW2+PW3.
 • Obsługa przyjęcia półproduktów i odpadów z produkcji.
 • Obsługa gniazd rozszerzeń – indywidualne algorytmy generowania zleceń i realizacji zadań,
 • Obsługa raportowania produkcji i możliwość dołączania dodatkowych indywidualnych raportów.
 • Zapotrzebowanie materiałów dla zlecenia.
 • Integracja z systemem WMS dla WAPRO Mag (wydania i przyjęcia z produkcji). Domyślnie PW z produkcji z odłożonym czasem oraz gotowe do przyjęcia.
 • Graficzna prezentacja aktualnych zleceń – planowanie możliwości produkcyjnych (symulacja).
 • Aplikacja POS dla rejestracji zadań przez operatorów i pracowników.
 • Widok Gantta dla zleceń produkcyjnych i poszczególnych etapów z możliwością dynamicznej zmiany dat produkcji,
 • Zgłaszania awarii i problemów dla maszyn i urządzeń wraz z powiadomieniem osób nadzorujących park maszynowy,
 • Automatyczne generowanie zleceń serwisowych dla zgłoszonych awarii urządzeń.
 • Zarządzanie nad zasobami maszyn i personelu, powiązanie zasobów z etapami zleceń produkcyjnych.
Moduły systemu produkcyjnego