Aktualizacja WAPRO Mag a system Produkcja dla WAPRO Mag

Cykl publikowania systemu Produkcja (Produkcja dla WAPRO Mag) w stosunku do programu WAPRO Mag jest ze sobą ściśle powiązany i uzależniony. Całkowicie naturalnym jest wydawanie zintegrowanych modułów z pewnym opóźnieniem czasowym. Zazwyczaj jest to kilka do kilkunastu...

czytaj dalej

Godziny pracy firmy Uzupełnianie/Modyfikacja

Godziny pracy firmy to funkcjonalność umożliwiająca zdefiniowanie i zarządzanie czasem pracy firmy oraz zmianami dla danego miesiąca. Zdefiniowanie godzin pracy jest niezbędne do poprawnego wyliczania się czasu trwania poszczególnych etapów produkcji, widocznych w PRO...

czytaj dalej

Kompetencje Pracownicze 

Kompetencje to funkcjonalność umożliwiająca utworzenie zbioru kwalifikacji, które następnie można przypisać do poszczególnych pracowników, co da im możliwość obsługi poszczególnych urządzeń, które tej kompetencji wymagają.W tabeli głównego okna kompetencji znajdują...

czytaj dalej

Produkcja a licencje SQL

Pojawiają się pytania klientów dotyczące ewentualnie potrzebnych dodatkowych licencji SQL na system Produkcja, dlatego wyjaśnię to dokładnie. Moduły systemu Produkcja dla WAPRO Mag są uruchamiane jako operacja dodatkowa w programie WAPRO Mag. Dlatego nie ma potrzeby...

czytaj dalej

Czas trwania etapu, czas pracownika – jak to działa ?

Pojęcie czasu w systemie Produkcja jest bardzo rozbudowane. Rozróżniamy kilka podstawowych czasów: Czas planowany etapu (czas modelowy) – Jest to czas wynikający z definicji technologii produkcji, po przeliczeniu ilości produktu w zleceniu. Wyjątkiem jest sytuacja, w...

czytaj dalej

Pracownicy ustawienia

Okno pracownicy to funkcjonalność, która umożliwia zarządzanie listą pracowników, zarówno pracujących przy produkcji oraz użytkowników systemu WAPRO Mag. Lista jest pobrana z listy użytkowników, z WAPRO Mag. Każdemu użytkownikowi, należącemu do grupy produkcji, można...

czytaj dalej

Licencjonowanie stanowisk POS

Praca na systemie Produkcja z wykorzystaniem modułu PRO POS jest dostępna w każdym wyższym wariancie programu (Biznes, Plus, MAX) powyżej wersji Standard. Ilość możliwych do uruchomienia stanowisk POS określa posiadana licencja: BIZNES - Ilość stanowisk POS w...

czytaj dalej

Opisy kolumn i skróty

Moduł PRO Zarządzanie prezentuje w formie tabeli bardzo wiele danych. Opisy/skróty zastosowane w nagłówkach tych kolumn wymagają opisania. S. - Status. Informuje o statusie zlecenia produkcyjnego:Do realizacji:  R ;Do...

czytaj dalej

Od czego zacząć pracę

Podstawowe pytanie: Czego potrzebujemy żeby system wystartował? Poniżej w punktach znajdują się czynności niezbędne do uruchomienia systemu Produkcja dla WAPRO ERP po instalacji. Zainstalowanie składowych systemu Produkcja:Składowe instalatora systemu Produkcja:...

czytaj dalej

Usługa produkcyjna

Usługa produkcyjna to specyficzny artykuł typu usługa, dla którego można przeprowadzić proces produkcyjny. Aby w systemie Produkcja można było wyprodukować usługę, należy: Zdefiniować w usłudze jednostkę miary szt. (przynajmniej jako dodatkową). Dla usług...

czytaj dalej

Rezerwacje w produkcji

Ważnym elementem planowania procesu produkcyjnego jest wiedza o surowcach koniecznych do zaspokojenia planowanych zleceń produkcyjnych. Odpowiedzią na to jest mechanizm rezerwacji w systemie Produkcja. W systemie Produkcja istnieje możliwość rezerwowania składników,...

czytaj dalej
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner