Dostępne warianty systemu

ProdukcjaWAPRO STANDARD
Generator zleceń produkcyjnych
Obsługa technologii
Definiowanie składników dla technologii
Menadżer produkcji (konfigurator systemu)
Generator zamówień dla produkcji
Moduł zarządzania zleceniami produkcyjnymi
Rozliczanie produkcji (surowce i powstałe wyroby gotowe) po zakończeniu cyklu
Obsługa rozliczenia produkcji w wycenie ewidencyjnej i bilansowej
Analiza możliwości produkcyjnych
Generator etykiet
Rejestrator czasu trwania etapów
Obsługa ewidencjonowania towarów pochodnych i odpadów w trakcie produkcji
Dostępność surowców dla zlecenia produkcyjnego
Rezerwacja surowców dla zlecenia produkcyjnego
Moduł Planer z ręcznym definiowaniem terminów rozpoczęcia i realizacji zlecenia
Obsługa zleceń produkcyjnych na urządzeniach POS
Filtrowanie i sortowanie etapów na stanowisku POS
Strategia generowania dokumentów magazynowych
Pola dodatkowe dla zleceń produkcyjnych i pracowników
Możliwość automatycznego generowania dokumentów według wybranej strategii
Możliwość uruchamiania dodatkowych zewnętrznych aplikacji w systemie POS
Obsługa zleceń poza produkcyjnych
Powielanie zakończonych etapów
Rejestrator czasu pracy pracowników i trwania etapów
Pola dodatkowe technologii i etapów
Integracja z systemem WMS
Generator kartotek produktów za pomocą interaktywnych formularzy
Definiowanie automatycznych opisów w uwagach tworzonych dokumentów
Obsługa opcjonalnych etapów uzależnionych od wartości pól dodatkowych
Obliczanie kosztu czasu pracy zaangażowanych pracowników w zleceniu
Obsługa usługowych zleceń produkcyjnych
Obsługa strategii wyceny produktów - ewidencyjna lub z kosztów surowców
Rozszerzenia - indywidualne moduły i funkcjonalności
Generator kartotek produktów
Moduł Planer z automatycznym optymalizatorem zleceń
Opcjonalność etapów w technologii
Obsługa ewidencji przyjęć w modelu cen ewidencyjnych
Obsługa przenoszenia wartości pola dodatkowego ze zlecenia na dokumenty magazynowe
Kontrola możliwości produkcyjnych
Prognoza produkcji
Zgłaszanie awarii urządzeń z generowaniem zleceń serwisowych
Generator zapotrzebowania na surowce produkcyjne
Indywidulane ekrany systemu POS
Indywidulane funkcjonalności
Integracja z automatyką przemysłową
Źródła danych dla Power BI
Powiadomienia email o zmianie terminu realizacji zamówienia
Automatyczne rozliczanie usług dla kooperacji
ProdukcjaWAPRO BIZNES
Generator zleceń produkcyjnych
Obsługa technologii
Definiowanie składników dla technologii
Menadżer produkcji (konfigurator systemu)
Generator zamówień dla produkcji
Moduł zarządzania zleceniami produkcyjnymi
Rozliczanie produkcji (surowce i powstałe wyroby gotowe) po zakończeniu cyklu
Obsługa rozliczenia produkcji w wycenie ewidencyjnej i bilansowej
Analiza możliwości produkcyjnych
Generator etykiet
Rejestrator czasu trwania etapów
Obsługa ewidencjonowania towarów pochodnych i odpadów w trakcie produkcji
Dostępność surowców dla zlecenia produkcyjnego
Rezerwacja surowców dla zlecenia produkcyjnego
Moduł Planer z ręcznym definiowaniem terminów rozpoczęcia i realizacji zlecenia
Obsługa zleceń produkcyjnych na urządzeniach POS
Filtrowanie i sortowanie etapów na stanowisku POS
Strategia generowania dokumentów magazynowych
Pola dodatkowe dla zleceń produkcyjnych i pracowników
Możliwość automatycznego generowania dokumentów według wybranej strategii
Możliwość uruchamiania dodatkowych zewnętrznych aplikacji w systemie POS
Obsługa zleceń poza produkcyjnych
Powielanie zakończonych etapów
Rejestrator czasu pracy pracowników i trwania etapów
Pola dodatkowe technologii i etapów
Integracja z systemem WMS
Generator kartotek produktów za pomocą interaktywnych formularzy
Definiowanie automatycznych opisów w uwagach tworzonych dokumentów
Obsługa opcjonalnych etapów uzależnionych od wartości pól dodatkowych
Obliczanie kosztu czasu pracy zaangażowanych pracowników w zleceniu
Obsługa usługowych zleceń produkcyjnych
Obsługa strategii wyceny produktów - ewidencyjna lub z kosztów surowców
Rozszerzenia - indywidualne moduły i funkcjonalności
Generator kartotek produktów
Moduł Planer z automatycznym optymalizatorem zleceń
Opcjonalność etapów w technologii
Obsługa ewidencji przyjęć w modelu cen ewidencyjnych
Obsługa przenoszenia wartości pola dodatkowego ze zlecenia na dokumenty magazynowe
Kontrola możliwości produkcyjnych
Prognoza produkcji
Zgłaszanie awarii urządzeń z generowaniem zleceń serwisowych
Generator zapotrzebowania na surowce produkcyjne
Indywidulane ekrany systemu POS
Indywidulane funkcjonalności
Integracja z automatyką przemysłową
Źródła danych dla Power BI
Powiadomienia email o zmianie terminu realizacji zamówienia
Automatyczne rozliczanie usług dla kooperacji
ProdukcjaWAPRO PLUS
Generator zleceń produkcyjnych
Obsługa technologii
Definiowanie składników dla technologii
Menadżer produkcji (konfigurator systemu)
Generator zamówień dla produkcji
Moduł zarządzania zleceniami produkcyjnymi
Rozliczanie produkcji (surowce i powstałe wyroby gotowe) po zakończeniu cyklu
Obsługa rozliczenia produkcji w wycenie ewidencyjnej i bilansowej
Analiza możliwości produkcyjnych
Generator etykiet
Rejestrator czasu trwania etapów
Obsługa ewidencjonowania towarów pochodnych i odpadów w trakcie produkcji
Dostępność surowców dla zlecenia produkcyjnego
Rezerwacja surowców dla zlecenia produkcyjnego
Moduł Planer z ręcznym definiowaniem terminów rozpoczęcia i realizacji zlecenia
Obsługa zleceń produkcyjnych na urządzeniach POS
Filtrowanie i sortowanie etapów na stanowisku POS
Strategia generowania dokumentów magazynowych
Pola dodatkowe dla zleceń produkcyjnych i pracowników
Możliwość automatycznego generowania dokumentów według wybranej strategii
Możliwość uruchamiania dodatkowych zewnętrznych aplikacji w systemie POS
Obsługa zleceń poza produkcyjnych
Powielanie zakończonych etapów
Rejestrator czasu pracy pracowników i trwania etapów
Pola dodatkowe technologii i etapów
Integracja z systemem WMS
Generator kartotek produktów za pomocą interaktywnych formularzy
Definiowanie automatycznych opisów w uwagach tworzonych dokumentów
Obsługa opcjonalnych etapów uzależnionych od wartości pól dodatkowych
Obliczanie kosztu czasu pracy zaangażowanych pracowników w zleceniu
Obsługa usługowych zleceń produkcyjnych
Obsługa strategii wyceny produktów - ewidencyjna lub z kosztów surowców
Rozszerzenia - indywidualne moduły i funkcjonalności
Generator kartotek produktów
Moduł Planer z automatycznym optymalizatorem zleceń
Opcjonalność etapów w technologii
Obsługa ewidencji przyjęć w modelu cen ewidencyjnych
Obsługa przenoszenia wartości pola dodatkowego ze zlecenia na dokumenty magazynowe
Kontrola możliwości produkcyjnych
Prognoza produkcji
Zgłaszanie awarii urządzeń z generowaniem zleceń serwisowych
Generator zapotrzebowania na surowce produkcyjne
Indywidulane ekrany systemu POS
Indywidulane funkcjonalności
Integracja z automatyką przemysłową
Źródła danych dla Power BI
Powiadomienia email o zmianie terminu realizacji zamówienia
Automatyczne rozliczanie usług dla kooperacji
ProdukcjaWAPRO MAX
Generator zleceń produkcyjnych
Obsługa technologii
Definiowanie składników dla technologii
Menadżer produkcji (konfigurator systemu)
Generator zamówień dla produkcji
Moduł zarządzania zleceniami produkcyjnymi
Rozliczanie produkcji (surowce i powstałe wyroby gotowe) po zakończeniu cyklu
Obsługa rozliczenia produkcji w wycenie ewidencyjnej i bilansowej
Analiza możliwości produkcyjnych
Generator etykiet
Rejestrator czasu trwania etapów
Obsługa ewidencjonowania towarów pochodnych i odpadów w trakcie produkcji
Dostępność surowców dla zlecenia produkcyjnego
Rezerwacja surowców dla zlecenia produkcyjnego
Moduł Planer z ręcznym definiowaniem terminów rozpoczęcia i realizacji zlecenia
Obsługa zleceń produkcyjnych na urządzeniach POS
Filtrowanie i sortowanie etapów na stanowisku POS
Strategia generowania dokumentów magazynowych
Pola dodatkowe dla zleceń produkcyjnych i pracowników
Możliwość automatycznego generowania dokumentów według wybranej strategii
Możliwość uruchamiania dodatkowych zewnętrznych aplikacji w systemie POS
Obsługa zleceń poza produkcyjnych
Powielanie zakończonych etapów
Rejestrator czasu pracy pracowników i trwania etapów
Pola dodatkowe technologii i etapów
Integracja z systemem WMS
Generator kartotek produktów za pomocą interaktywnych formularzy
Definiowanie automatycznych opisów w uwagach tworzonych dokumentów
Obsługa opcjonalnych etapów uzależnionych od wartości pól dodatkowych
Obliczanie kosztu czasu pracy zaangażowanych pracowników w zleceniu
Obsługa usługowych zleceń produkcyjnych
Obsługa strategii wyceny produktów - ewidencyjna lub z kosztów surowców
Rozszerzenia - indywidualne moduły i funkcjonalności
Generator kartotek produktów
Moduł Planer z automatycznym optymalizatorem zleceń
Opcjonalność etapów w technologii
Obsługa ewidencji przyjęć w modelu cen ewidencyjnych
Obsługa przenoszenia wartości pola dodatkowego ze zlecenia na dokumenty magazynowe
Kontrola możliwości produkcyjnych
Prognoza produkcji
Zgłaszanie awarii urządzeń z generowaniem zleceń serwisowych
Generator zapotrzebowania na surowce produkcyjne
Indywidulane ekrany systemu POS
Indywidulane funkcjonalności
Integracja z automatyką przemysłową
Źródła danych dla Power BI
Powiadomienia email o zmianie terminu realizacji zamówienia
Automatyczne rozliczanie usług dla kooperacji