Dostępne warianty systemu

Generator zleceń produkcyjnych
Obsługa technologii
Definiowanie składników dla technologii
Menadżer produkcji (konfigurator systemu)
Generator zamówień dla produkcji
Moduł zarządzania zleceniami produkcyjnymi
Rozliczanie produkcji (surowce i powstałe wyroby gotowe) po zakończeniu cyklu
Obsługa rozliczenia produkcji w wycenie ewidencyjnej i bilansowej
Analiza możliwości produkcyjnych
Generator etykiet
Rejestrator czasu trwania etapów
Obsługa ewidencjonowania towarów pochodnych i odpadów w trakcie produkcji
Dostępność surowców dla zlecenia produkcyjnego
Rezerwacja surowców dla zlecenia produkcyjnego
Moduł Planer z ręcznym definiowaniem terminów rozpoczęcia i realizacji zlecenia
Obsługa zleceń produkcyjnych na urządzeniach POS
Filtrowanie i sortowanie etapów na stanowisku POS
Strategia generowania dokumentów magazynowych
Pola dodatkowe dla zleceń produkcyjnych i pracowników
Możliwość automatycznego generowania dokumentów według wybranej strategii
Możliwość uruchamiania dodatkowych zewnętrznych aplikacji w systemie POS
Obsługa zleceń poza produkcyjnych
Powielanie zakończonych etapów
Rejestrator czasu pracy pracowników i trwania etapów
Pola dodatkowe technologii i etapów
Integracja z systemem WMS
Generator kartotek produktów za pomocą interaktywnych formularzy
Definiowanie automatycznych opisów w uwagach tworzonych dokumentów
Obsługa opcjonalnych etapów uzależnionych od wartości pól dodatkowych
Obliczanie kosztu czasu pracy zaangażowanych pracowników w zleceniu
Obsługa usługowych zleceń produkcyjnych
Obsługa strategii wyceny produktów - ewidencyjna lub z kosztów surowców
Rozszerzenia - indywidualne moduły i funkcjonalności
Generator kartotek produktów
Moduł Planer z automatycznym optymalizatorem zleceń
Opcjonalność etapów w technologii
Obsługa ewidencji przyjęć w modelu cen ewidencyjnych
Obsługa przenoszenia wartości pola dodatkowego ze zlecenia na dokumenty magazynowe
Kontrola możliwości produkcyjnych
Prognoza produkcji
Zgłaszanie awarii urządzeń z generowaniem zleceń serwisowych
Generator zapotrzebowania na surowce produkcyjne
Indywidulane ekrany systemu POS
Indywidulane funkcjonalności
Integracja z automatyką przemysłową
Źródła danych dla Power BI
Powiadomienia email o zmianie terminu realizacji zamówienia
Automatyczne rozliczanie usług dla kooperacji
ProdukcjaWAPRO STANDARD
ProdukcjaWAPRO BIZNES
ProdukcjaWAPRO PLUS
ProdukcjaWAPRO MAX
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner