Czas potrzebny na wdrożenie

W wielu firmach, które korzystają z systemów informatycznych z wdrożonymi systemami wspomagającymi zarządzanie pojawiają się problemy z obsługą procesów produkcyjnych oraz magazynowych. Klasyczne rozliczanie produkcji z obsługą tylko za pomocą ewidencji dokumentów magazynowych już nie wystarcza. W takiej sytuacji często pojawia się pomysł wdrożenia kompleksowego systemu wspierającego produkcje w pełnym zakresie planowania, etapowości zarządzania dostępnymi zasobami zarówno sprzętowymi jak i osobowymi. Jednym z podstawowych pytań z tym związanych jest ile czasu potrzeba na wdrożenie zaawansowanej obsługi produkcji, jak się do tego zabrać?

Przede wszystkim należny sobie uzmysłowić, iż wdrożenie systemu zarządzania produkcja to proces a nie jednorazowe działanie polegające na instalacji jakiegoś oprogramowania. Poniżej prezentujemy diagram elementów składających się całościowe wdrożenie systemu do momentu rozpoczęcia pracy z nim.

Poszczególne etapy wdrożenia systemu.

 1. Analiza przedwdrożeniowa jest elementem bezwzględnie koniecznym dla poprawnej obsługi magazynu. Poprawne rozpoznanie zachodzących procesów i ustalenie sposobu ich obsługi gwarantuje sukces z wdrożenia oprogramowania i brak problemów po-wdrożeniowych wynikających z nieobsłużenia jakiegoś wyjątku czy spadku wydajności pracy magazynu.
 2. Odpowiednie wybranie wersji systemu z doborem potrzebnych funkcjonalności oraz ustaleniem budżetu wdrożenia.
 3. Przygotowanie infrastruktury teleinformatycznej potrzebnej dla funkcjonowania systemu:
   • Zakup terminali danych dla obsługi kiosków produkcyjnych.
   • Drukarki do wydruków kodów kreskowych i etykiet dla personelu.
 4. Prace programistyczne dotyczące oprogramowania dodatkowych modułów i funkcjonalności zgodnie z analizą przedwdrożeniową.
 5. Szkolenie dla menadżerów i osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie magazynu.
 6. Instalacja oprogramowania oraz jego konfiguracja systemu (definiowanie dodatkowych kartotek systemowych, technologii).
 7. Rozpoczęcie pracy w trybie produkcyjnym.

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner