Wydruki i raportowanie

Moduł umożliwiający podpinanie indywidualnych wydruków i raportów. Raporty mogą być wywoływane z poziomu listy zleceń produkcyjnych, listy dokumentów magazynowych programu WAPRO Mag oraz zarządzania produkcją i modułu POS. Główne elementy modułu: Technologia raportów...

Planer

Moduł automatyzujący rozpisywanie i planowanie zleceń w czasie, w oparciu o przydział poszczególnych etapów do gniazd produkcyjnych uwzgledniający aktualne możliwości pod względem dostępnych zasobów urządzeń i personelu tzw. moce produkcyjne. Główne elementy modułu:...

POS – terminal produkcyjny

Moduł obsługujący ekran dotykowy pracujący w trybie bankomatowym (brak kontrolek ekranowych okna Windows). Pracownik po zalogowaniu się za pomocą identyfikatora lub kodu PIN ma możliwość rozpoczynania i kończenia poszczególnych etapów (zdefiniowanych dla danego...