Opis systemu

Dedykowany system do obsługi produkcji rozszerzający funkcjonalność systemu WAPRO Mag o obsługę półproduktów, planowanie i zarządzanie produkcją, kontrole realizacji na poszczególnych etapach produkcji, obsługę linii i gniazd produkcyjnych. Zarządzanie dostępnymi...

Generator zleceń produkcyjnych 

Moduł pozwalający na sprawne generowanie zleceń produkcyjnych wraz ze zleceniami na półprodukty, z uwzględnieniem aktualnych możliwości produkcyjnych (stany surowców, półproduktów, zamienników) oraz generowanie zamówień na elementy brakujące.  Główne elementy...

Generator kartotek

Moduł dodający nowe kartoteki produktów w trakcie przyjmowania zamówienia wraz ze specyfikacją materiałową na podstawie w pełni definiowanego formularza. Pozycje składników produktów mogą być wyliczane na podstawie definiowanych parametrów i miar wirtualnych (miar...

Generator etykiet

Moduł umożliwiający definiowanie i wydruk etykiet produktów i identyfikatorów dla pracowników. Etykiety mogą być drukowane z obsługą tzw. brandu klientów zamawiających produkty. Zakres definicji etykiet obejmuje pola zamówienia, dokumentu magazynowego, zlecenia...

Zarządzanie produkcją 

Moduł dedykowany dla osób zarządzających produkcją i sprawujących bezpośredni nadzór. Moduł do obsługi procesów związanych z zarządzaniem produkcją. Bieżący podgląd i kontrola statusów zleceń oraz rozliczanie ręczne produkcji. Moduł umożliwia łatwą weryfikację...

Manager produkcji

Moduł obsługujący konfiguracje systemu oraz parametrów ustawień systemowych. Główne elementy modułu:  Konfiguracja systemu i urządzeń POS. Pełna konfiguracja systemu. Konfiguracja personelu i wydruki identyfikatorów. Definicje technologii. Definicja kalendarzy...
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner