Aktualizacja WAPRO Mag a system Produkcja dla WAPRO Mag

Cykl publikowania systemu Produkcja (Produkcja dla WAPRO Mag) w stosunku do programu WAPRO Mag jest ze sobą ściśle powiązany i uzależniony. Całkowicie naturalnym jest wydawanie zintegrowanych modułów z pewnym opóźnieniem czasowym. Zazwyczaj jest to kilka do kilkunastu...

Godziny pracy firmy Uzupełnianie/Modyfikacja

Godziny pracy firmy to funkcjonalność umożliwiająca zdefiniowanie i zarządzanie czasem pracy firmy oraz zmianami dla danego miesiąca. Zdefiniowanie godzin pracy jest niezbędne do poprawnego wyliczania się czasu trwania poszczególnych etapów produkcji, widocznych w PRO...

Kompetencje Pracownicze 

Kompetencje to funkcjonalność umożliwiająca utworzenie zbioru kwalifikacji, które następnie można przypisać do poszczególnych pracowników, co da im możliwość obsługi poszczególnych urządzeń, które tej kompetencji wymagają.W tabeli głównego okna kompetencji znajdują...

Produkcja a licencje SQL

Pojawiają się pytania klientów dotyczące ewentualnie potrzebnych dodatkowych licencji SQL na system Produkcja, dlatego wyjaśnię to dokładnie. Moduły systemu Produkcja dla WAPRO Mag są uruchamiane jako operacja dodatkowa w programie WAPRO Mag. Dlatego nie ma potrzeby...

Czas trwania etapu, czas pracownika – jak to działa ?

Pojęcie czasu w systemie Produkcja jest bardzo rozbudowane. Rozróżniamy kilka podstawowych czasów: Czas planowany etapu (czas modelowy) – Jest to czas wynikający z definicji technologii produkcji, po przeliczeniu ilości produktu w zleceniu. Wyjątkiem jest sytuacja, w...

Pracownicy ustawienia

Okno pracownicy to funkcjonalność, która umożliwia zarządzanie listą pracowników, zarówno pracujących przy produkcji oraz użytkowników systemu WAPRO Mag. Lista jest pobrana z listy użytkowników, z WAPRO Mag. Każdemu użytkownikowi, należącemu do grupy produkcji, można...
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner