Nowa wersja modułu produkcyjnego 1.8.7.5

Nowa wersja modułu produkcyjnego 1.8.7.5

Lista zmian:  PRO Manager, PRO Generator Zleceń:Dodano możliwość bezpośredniego uruchomienia modułu PRO Ustawienia Artykułu na etapie wyboru składnika (link) oraz artykułu pochodnego (link) do wariantu produktu.PRO Manager, PRO Generator Zleceń, PRO Ustawienia...
Webinarium 28.04.2022 

Webinarium 28.04.2022 

Webinarium „Zalety i możliwości systemu produkcyjnego dla wapro mag” ma za zadanie wprowadzenie Państwa w arkana systemu produkcyjnego. Jest to jedyne rozwiązanie na rynku dedykowane dla programu wapro mag. Nasze 25 letnie doświadczenie z...
Nowa wersja modułu produkcyjnego 1.8.7.5

Nowa wersja modułu produkcyjnego 1.8.7.4

Lista zmian:  PRO Manager:Dodano słownik prac dodatkowych, który umożliwia zdefiniowanie nazw prac dodatkowych wykonywanych przez pracowników na produkcjiPRO Zarządzanie Produkcją:Dodano zakładkę „Pracownicy”, która zawiera listę pracowników z grup...

Nowa wersja modułu produkcyjnego 1.8.7.35

Lista zmian:   Usprawnienia i naprawa błędów.PRO Manager:Dodano dwuklik na listach w celu uruchomienia okna poprawy danej pozycji.W Ustawienia Produkcji dodano opcję „Bilansowanie dok. po rozchodzie”. Po jej włączeniu możliwe jest bilansowanie...

Nowa wersja modułu produkcyjnego 1.8.7.30

Lista zmian: Usprawnienia i naprawa błędów.Manager produkcji: Ustawienia Produkcji dodano nową zakładkę „Planer” z globalnymi opcjami, które można ustawić dla Gantta.Zarządzanie Produkcją:Dodano automatyczne przeliczanie się planowanego czasu trwania...

Nowa wersja modułu produkcyjnego 1.8.7.25

Lista zmian: Usprawnienia i naprawa błędów.Ustawienia Artykułu:Zmieniono wygląd okna.Dodano możliwość skonwertowania usługi na produkt oraz opcję, która w przypadku zamówień, w module Generator Zleceń ustawi ilość do produkcji 1 szt. dla usługi, zamiast ilości...