Opis systemu

Dedykowany system do obsługi produkcji rozszerzający funkcjonalność systemu WAPRO Mag o obsługę półproduktów, planowanie i zarządzanie produkcją, kontrole realizacji na poszczególnych etapach produkcji, obsługę linii i gniazd produkcyjnych. Zarządzanie...

Główne funkcje

Główne funkcjonalności systemu: Pełna integracja z programem WAPRO Mag.Jednolity interfejs aplikacyjny.Prezentacja danych związanych z produkcją w systemie WAPRO Mag.Jedna baza danych dla programów WAPRO Mag i systemu produkcyjnego.Obsługa półproduktów.Generowanie...

Generator zleceń produkcyjnych 

Moduł pozwalający na sprawne generowanie zleceń produkcyjnych wraz ze zleceniami na półprodukty, z uwzględnieniem aktualnych możliwości produkcyjnych (stany surowców, półproduktów, zamienników) oraz generowanie zamówień na elementy brakujące.  Główne elementy...

Generator kartotek

Moduł dodający nowe kartoteki produktów w trakcie przyjmowania zamówienia wraz ze specyfikacją materiałową na podstawie w pełni definiowanego formularza. Pozycje składników produktów mogą być wyliczane na podstawie definiowanych parametrów i miar wirtualnych (miar...

Generator etykiet

Moduł umożliwiający definiowanie i wydruk etykiet produktów i identyfikatorów dla pracowników. Etykiety mogą być drukowane z obsługą tzw. brandu klientów zamawiających produkty. Zakres definicji etykiet obejmuje pola zamówienia, dokumentu magazynowego, zlecenia...